گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ مصوبات/صورتجلسه مورخ 96/12/22/
شماره مصوبه : 100
تعداد
96/12/22
صورتجلسه مورخ  96/12/22
صورتجلسه مورخ 96/12/22

صورتجلسه اصلي شوراي اسلامي شهر بابل

نوع جلسه : اصلی         رياست جلسه :  رجب ملائی رئیسی          شماره جلسه :  54 /96/5/ش         

            شروع : 16   خاتمه : 20                         تاريخ :  96/12/22      محل تشکيل جلسه : شوراي اسلامي شهر بابل

 

در پی هماهنگی از قبل ، آخرین جلسه اصلی  شورای اسلامی شهر بابل در سال 96 در روز  سه شنبه مورخه  22/12/96 رأس ساعت 30/16 با تلاوتی آیاتی چند از کلام الله مجید با حضور اعضای محترم شورا برگزار گردیده است .

 در ابتدا آقای مهندس ملائی ، ریاست محترم شورا ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به اعضای محترم در نطق قبل از دستور کار جلسه که در خصوص  مسائل ، مشکلات ، اتفاق روز های اخیر شورا ، شهر و شهرداری و رسیدگی به نامه های وارده به دفتر شورا  بود ،

بدواً روز 22  اسفند روز شهدا و سالروز صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تأسیس  بنیاد شهید و امور ایثارگران را گرامی داشته اند و سپس وفاق و همدلی و خویشتنداری را از شاخص های مهم پیشبرد برنامه های هر مجموعه دانسته اند و از   اعضا شورا که همکاری شایسته ای را با شورا در بحث های عمرانی و اقتصادی و فرهنگی  داشته اند صمیمانه تقدیر و تشکر کردند  و استمرار این روال را بهتر از گذشته از آن بزرگوران برای رفاه حال شهروندان و پیشبر د برنامه های شهرداری و شهروندان  در سالهای آتی خواستار شدند.

مهندس ملائی اولین جلسه اصلی  شورا را در سال 97  مورخ 15 فروردین  97  رأس ساعت  17  اعلام نمودند . هرچند که تا آن موقع اگر نیاز به تشکیل جلسه عادی باشد و ضرورت ایجاب نماید شورا آمادگی برای تشکیل جلسه را حتماً خواهد داشت بیان نمودند.

   و در ادامه   از اعضا خواستند مطالب و نظرات خودشان در خصوص موضوع جلسه و در صورت داشتند نطق قبل از دستور کار جلسه بیان نمایند.

و هر یک از اعضا محترم شورا در خصوص  موضوع جلسه و مسائل و مشکلات  عمرانی  شهر ،  نکته  نظرات کارآمد و سازنده  و راهگشای  شان را تصریح نمودند .

در ادامه  بعد از بحث ، بررسی وتبادل نظر  و  پیشنهادهای ارائه شده از سوی اعضا  شورا  و اتخاذ تصمیم در خصوص نامه وارده به شورا ، مواردی  به شرح ذیل مصوب گردید  .

 

54: بند 1 - با توجه به اینکه  25 اسفند 96 به عنوان روز شهرداران نامگذاری گردیده است ، مقررگردید به مناسبت این روز ، شهرداری از شهردار محترم و مدیران منطقه یک و دو به نحوه شایسته ای تقدیر و تشکر بعمل آورند .

54بند 2 - با توجه به گزارش رئیس کمیسیون عمران شورا در خصوص اعلام اولویت  املاکی که برای پیشبرد امورات شهر و شهرداری در بحث تعریض و آزاد سازی قرار دارند ،  مقرر گردید شهرداری  املاکی را که بابت آزاد سازی و تعریض در سطح شهر  را به شورا به ترتیب اولویت فهرست وار  اعلام نمایند  تا بعد از بررسی و بحث های کارشناسی ،  اقدام لازم معمول گردد .

54: بند 3- نامه شماره 10980/34 مورخ 22/12/96 شهرداری بابل با این مضمون ، یک برگ صورت جلسه کمیسیون وفق ماده 10 قانونی مدنی مورخ 22/12/96 به مالکیت آقای کمال احمدی و شریک مالک پلاک 62/باقی مانده 2533 واقع در خ مدرس ، جنب بنیاد شهید و امور ایثارگران ؛ ملک فوق دارای پروانه ساختمان به شماره 94020222 مورخ 16/9/94 به صورت 6 طبقه ، 5 واحد مسکونی و 1 واحد ورزشی روی دو باب تجاری و زیر زمین می باشد دارای رأی کمیسیون ماده پنج بند 26 مورخ 4/4/85 .

در اجرای ماده 10 قانون مدنی ، شهرداری و مالک پلاک 62/2533 توافق نمودند ما به ازاء مبلغ جریمه و عوارض مربوطه را با واحد های تجاری و مسکونی  واقع در پلاک ثبتی مذکور را با استعلام ثبتی از اداره ثبت به قیمت کارشناسی روز توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می گردد به شهرداری واگذار نماید .

ضمناً پس از طی فرایند قانونی این توافق ، یک فقره چک به مبلغ بدهی مالک به شهرداری به عنوان تضمین معامله نزد حسابداری شهرداری تا انتقال سند قرار داده شود و مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال 97 نسبت به انتقال اسناد اقدام نماید در غیر اینصورت شهرداری می تواند نسبت به اجرای چک در سال 97 برای وصول مطالبات خود اقدام نماید که نافی تعهدات اصلی وی نخواهد بود ضمناً تحویل واحد های مذکور 15/4/97 می باشد . در جلسه مطرح با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید .

 

54: بند 4 -  نامه شماره 10871/32 مورخ 21/12/96 شهرداری بابل با این مضمون ، یک نسخه تصویر صورتجلسه توافقی مورخ 20/12/96  فیمابین این شهرداری و آقای ابراهیم عبرائیان در خصوص تملک 40/100 مترمربع عرصه و اعیان مسکونی به شماره پلاک ثبتی 1282/82/3624 اصلی بخش دو غرب بابل واقع در طرح 35 متری انتهای بلوار مادر به امیرکبیر غربی و نقشه اجرای ماده 45 ، با عنایت به اینکه مبلغ 150 میلیون تومان مندرج در صورتجلسه موصوف از محل اعتباری 310209 قابل پرداخت می باشد در جلسه مطرح با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید . 

54: بند 5 نامه شماره 10971/34  مورخ 22/12/96  شهرداری بابل ، بااین مضمون ، یک برگ صورتجلسه کمیسیون وفق ماده 10 قانون مدنی مورخ 20/12/96 به مالکیت خانم عالیه خلیلیان حمزه کلایی مالک پلاک 10234/10223/2326 واقع در انتهای بسیج 11 ؛ مساحت 87/424 مترمربع ، مساحت واقع در تعریض 69/52 مترمربع ، مساحت باقی مانده 18/372 مترمربع ضلع شرق از محور به عمق 6 متر ، شمال از محور به عمق 4 متر ، کاربری ارغوانی ؛

با توجه به سابقه موضوع انجام تفکیک وفق ماده 147 و 148 قانون ثبت در کل پلاک مذکور و مفاد صورتجلسه 24/10/96 و بند 8 مصوبه شورای شهر مورخ 15/11/96  در راستای استیفای حقوق شهرداری ( وفق ماده 101 قانون شهرداریها )مقررگرید ضریب مورد توافق 24/10/96 ؛ 75/1 برابر تعرفه مورد موافقت قرار گرفت . در جلسه مطرح و در راستای اجرای ماده 101 قانون شهرداریها و استیفای حقوق شهرداری با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید . در ضمن آقای ابوالحسنی معتقد است برای تغییر کاربری از ارغوانی به مسکونی ضرورتی به افزایش تعرفه نیست چون شهرداری در زمان صدور پروانه در صورتیکه ملک از طریق ماده 101 تفکیک نگردیده باشد شهرداری حق تفکیک را در فرم بنا اخذ خواهد کرد .

54: بند 6 - نامه شماره 10979/34  مورخ 22/12/96 شهرداری بابل با این مضمون ، یک برگ صورتجلسه کمیسیون وفق ماده 10 قانون مدنی مورخ 20/12/96 به مالکیت خانم آذر نقدی اطاقسرا ملک پلاک 4/2365 واقع در خورشیدکلا جنب مهندسین نیما 4 ؛
( مساحت 38/329 مترمربع
مساحت باقی مانده 38/327 مترمربع شمال گذر 14متری . کاربری مسکونی )

باتوجه به ساخت و سازهای اطراف با احداث بنا به صورت 7 طبقه روی پیلوت 7 واحدی و کاهش پس روی به ترتیب از 4/6 متر به 2/6 متر و ششم از 6/9 متر به 2/6 متر و هفتم از 8/12 متر به 2/6 متر و کاهش شعاع گردش ضلع جنوب از 5/4 متر به 4 متر ، که دسترسی به راه پله و طبقات امکان پذیر نمی باشد ، در صورت موافقت 7 طبقه روی پیلوت ضمن اخذ عوارض 2 برابر تعرفه جدید مصوب شورا ، در صورت 6 طبقه روی پیلوت ضمن اخذ عوارض 5/1 برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت به عمل آمد در جلسه مطرح ، با 6 (شش) طبقه روی پیلوت  مطابق اخذ عوارض 5/1 برابر تعرفه جدید مصوبه شورا و طرح در کمیسیون ماده پنج و تأمین پارکینگ موافقت گردید. 

54: بند 7 نامه شماره 10963/13 مورخ 22/12/96 شهرداری بابل با این مضمون ، با عنایت به تهیه و تدوین کتاب گردشگری " بابل سرزمین رویاهای آبی " توسط مدیرت فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی شهرداری بابل و با توجه به استفاده از عکس های زیبای ثبت شده توسط عکاسان بابلی جهت گردآوری این کتاب ، شهرداری در نظر دارد نسبت به تهیه هدیه ای جمعاً تا مبلغ بیست و دو میلیون ریال (000/000/22 ریال )  از ردیف اعتباری 41702 اقدام و از هنرمندان قدردانی نماید . در جلسه مطرح با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید .

54: بند 8 در خواست آقای مصیب معصومیان به ریاست محترم شورا  ثبت در دبیرخانه شورا به شماره 3549/96/5 مورخ 22/12/96 ،  با این مضمون ، 3 عنوان از شهدای مدافع حرم 1- خداحافظ دنیا 2- شهید عزیز 3- از امرصاص تا خان طومان  که به چاپ رسیده است و همچنین دو اثر دیگر از شهدای شهرستان بابل شهیدان حسن رجایی فر و سید رضا طاهر که در دست چاپ می باشد ، جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حمایت از نویسنده درخواست خرید تعدای از این کتاب ها را نموده اند در جلسه مطرح ، مقررگردید عیناً در خواست به شهرداری ارجاع  تا عنداللزوم  پیشنهاد از سوی شهرداری به شورا بمنظور اتخاذ تصمیم ارائه گردد .

54:بند 9- نامه شماره 16251/3/8622 مورخ 20/12/96 فرمانداری ویژه شهرستان بابل در خصوص بررسی مصوبات صورتجلسه مورخ 8/12/96 و 6/12/96 شورا ، و مطابقت با قوانین در مورخ جلسه 16/4/96  هیأت تطبیق شهرستان  ، در جلسه مطرح ، پس از بررسی نسبت به ایرادات  وارده  ،  به شرح ذیل اصلاح گردید :

ردیف 1: بند 1- صورتجلسه مورخ 8/12/96 ، موضوع برگزاری مراسم گرامیداشت روز مادر در خیابان آیت ا... سعیدی ، مقررگردید شهرداری نسبت به ارائه پیشنهاد به شورا اقدام نمایند .

ردیف 2 :بند 3- صورتجلسه مورخ 8/12/96 ، موضوع پرداخت از ردیف اعتباری 41702 به اعضای محترم شورا ، کمیسیون های مختلف و سایر دستگاههای مسئول شهری ، شهرداری طی مراحل قانونی اقدام نماید .

ردیف 4 : بند 5 -صورتجلسه مورخ 8/12/96 موضوع مبلغ دو میلیارد ریال از ردیف اعتباری 10211 وظیفه خدمات اداری و شهری به مدیران و همکاران شهرداری بابل ، شهرداری از محل قانونی اقدام نماید

ردیف 5: بند 6- صورتجلسه مورخ 8/12/96 موضوع ردیف 3- بند 1 صورتجلسه مورخ 15/11/96  ، شهرداری نسبت به ارسال یک نسخه بودجه سال 97 به کمیته انطباق اقدام نماید . 

ردیف 6: بند 2- صورتجلسه مورخ 6/12/96 ، موضوع استرداد کتاب های مرجع تا پایان سال 96 ، شهرداری کمک ها را از محل قانونی پرداخت نماید .

ردیف 7 :بند- 3و5 و 7و8 و10و 15 و 16و 18 و 19و20 موضوع جلسه کمیسیون اضافه ارزش وفق ماده 10 قانون مدنی ، شورا به مصوبه اصرار دارد .

ردیف 8 : بند 11 -صورتجلسه مورخ 6/12/96 موضوع طرح ایستگاه مرکزی بتن  ، مقررگردید شهرداری از تجربیات شهرهای دیگر استفاده نمایند .

54: :بند 10- نامه شماره 16254/3/8623 مورخ 20/12/96 فرمانداری ویژه شهرستان بابل در خصوص بررسی مصوبات صورتجلسه مورخ 29/11/96 شورا ، و مطابقت با قوانین در جلسه مورخ16/12/96  هیأت تطبیق شهرستان  ، در جلسه مطرح ، پس از بررسی نسبت به ایرادات  وارده  ،  به شرح ذیل اصلاح گردید :

 ردیف 1: بند 1- صورتجلسه مورخ  29/11/96 موضوع نحوه واگذاری سالن همایش شورا به اشخاص حقیقی و حقوقی ، شورا به مصوبه اصرار دارد .

ردیف 2: بند 2 -صورتجلسه مورخ 29/11/96 موضوع بستن قرارداد با گروه حقوقی جهت پیشبرد امور مفتوحه حقوقی شهرداری  ...  ، با توجه به حجم گسترده دعاوی علیه شهرداری در محاکم بدوی و تجدید نظر و فقدان نیروهای صاحب صلاحیت و پروانه دارای در واحد حقوقی شهرداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اموال عمومی شهروندان ، شهرداری با تقلیل یک / سوم  این رقم در مقایسه با سنوات قبل   ، مقرر گردید این افراد زیر نظر واحد حقوقی شهرداری به عنوان مشاور درواحد حقوقی اقدام مشاوره نمایند.

54: بند 11 : نامه شماره 10834/32 مورخ 20/12/96 شهرداری بابل بدینوسیله نظریه کارشناسی جناب آقای مهندس سید اسمعیل علیزاده کلاگر کارشناس رسمی دادگستری به شماره 1/30/12/96 مورخ 20/12/96 ، در خصوص اجاره بهای مجموعه  ترمینال غرب بابل از قرار ماهیانه 000/000/107 ریال جهت تصویب  ایفاد می گردد. در جلسه مطرح : مقررگردید در اولین جلسه شورا در سال 97 گزارشی در خصوص موضوع پیشنهادی شهرداری  بصورت کارشناسی شده با رقم و ارقام  ،  از طریق آقای ابوالحسنی رئیس کمیسیون حمل ونقل شورا و آقای  تاجداران رئیس کمیسیون برنامه بودجه و اقتصادی شورا به منظور اتخاذ تصمیم به صحن شورا ارائه گردد .

 

54: بند 12  نامه شماره 10969/1 مورخ 22/12/96 شهرداری بابل  بازگشت به نامه شماره 3472/96/5 مورخ 15/12/96 با موضوع ارسال تذکر چهارتن از اعضای محترم آن شورا ضمن تقدیر و تشکر فراوان از حسن نگاه و  توجه آن عزیزان که مطمئناً در راستای پیگیری و حل دغدغه های شهروندان به بیان موارد معنو نه پرداختند ، توضیحات به شرح ذیل جهت تنویر افکار و هرگونه بهره گیری بعدی  بحضور ارزشمندتان تقدیم می گردد:

 با توجه به سابقه صدرالاشاره (2839 مورخ 26/10/96 ) به استحضار میرساند مرقومه یاد شده در تاریخ 29/11/96 در دبیرخانه شهرداری مرکزی واصل و طی شماره 16973 ثبت شد و پس از صدور دستور اینجانب، بلافاصله موضوع از طریق شهرداری منطقه 2 مورد پیگیری قرار گرفت که هم زمان با پیگیری در حال انجام مورد تذکر ارسال شده است . علی ایحال مدیریت محترم منطقه 2 شهرداری در گزارش ارسالی مورخ 16/12/96 اعلام داشته فعالیت داخلی ساختمان همچنان متوقف و فضای داخلی نیز به همان شکل سابق می باشد.

 مضافاً جهت تکمیل توضیحات بحضورتان معروض می دارد ، در مورد این پرونده که با توجه به بررسی بعمل آمده ، پیرو برخی مجوزات صادره و ملغی نمودن بعد آن ، سوابق مختلفی در کمیسیون ماده صد و دیوان عدالت اداری ایجاد شده است تصمیم گیری نهایی و قطعی مطمئناً زمان بر خواهد بود.

اما چیزی که برای این شهرداری حاصل است دفاع همه جانبه از حق و حقوق شهرداری و شهروندان محترم خواهد بود . ضمن اینکه النهایه شهرداری موظف به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری و یحتمل دیوان محترم عدالت اداری خواهد بود. ضمناً جهت یادآوری لازم به توضیح است تصمیم گیری نهایی در خصوص رأی صادره شماره 95009079 مورخ 5/8/1395 کمیسیون ماده صد با توجه به آخرین ابلاغیه دیوان محترم عدالت اداری به شماره 9609970956600418 مورخ 24/02/1396 مبنی بر صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی رأی مذکور ، اکنون در شعبه تجدید نظر دیوان در دست بررسی می باشد و در خصوص تخلفات صورت گرفته در عملیات نمای ساختمان پس از صدور چندین اخطاریه پرونده ای در کمیسیون ماده صد تشکیل و اولین جلسه آن برگزار و مقرر گردید پس از  بازدید میزان تخلف جهت تصمیم گیری و صدور رای به جلسه گزارش گردد. در جلسه  قرائت گردید.

54: بند 13   نامه شماره 7/2299/96 مورخ 22/12/96 اداره امور آب و فاضلاب بابل  به شهردار محترم بابل ، و رونوشت به شورا با این مضمون ، پیرو جلسه مورخ 10/11/96 با حضور فرماندار محترم در فرمانداری و پیشنهاد تخصیص بخشی از زمین پارک محله کاظم بیکی جهت احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب و جلسه مورخ 20/12/96 در دفتر جنابعالی با حضور کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان و نمایندگان شهرک کاظم بیکی از آنجائیکه  احداث این ایستگاه در سال 87 با استفاده از تسهیلات بانک جهانی در زمین خریداری شده این شرکت با انتخاب پیمانکار آغاز گردید منتها بدلیل ممانعت های مردمی و جلوگیری تعدادی از اهالی متأسفانه اجرای ایستگاه متوقف گردید و تاکنون بعد از حدود 9 سال همان مردم خواستار اجرای این ایستگاه بدلیل مشکلات عدیده زیست محیطی شدند. در این راستا گزینه های متعدد برای جایگزینی با زمین تملک شده موجود مرد بررسی قرار گرفت و هرکدام از زمین ها بدلایل مختلف حقوقی ، فنی و تنش های اجتماعی امکان اجرای پروژه وجود نداشت . موضوع تخصیص 500 متر مربع از زمین پارک محله کاظم بیکی جهت ایستگاه در جلسه مورخ 20/12/96 در شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نهایتاً جنابعالی گزارش توجیه فنی و زیست محیطی را با توجه به دغدغه های مردم و ساکنین منطقه مبنی بر چگونگی اجرا و نیز کنترل آلودگی های ناشی از بو و صدا خواستار شدید، لذا به شرح ذیل توضیحات لازم جهت رفع نگرانی های ناشی از اجرا در این مکان ارسال می گردد:

الف- روش اجرا :

روش مطمئن با ضریب ایمنی بالا به منظور حداقل ریسک برای ساختمانهای مجاور که توسط شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس پیشنهاد گردیده است ایجاد سازه نگهبان در محدوده گود برداری با روش اختلاط عمیق جهت تحکیم دیواره ناحیه گو برداری از روش دیافراگمی با شمع های سکاتنی می باشد. در این روش ابتدا مته حفاری با تیغه های خود در زمین حفاری را آغاز می کند ، در حین حفاری و اختلاط خاک ، بواسطه نازل تعبیه شده در شفت حفاری ، دوغاب سیمان با فشار مشخص در زمین تزریق می گردد و فرایند اختلاط با خاک موجب تولید ستون یکنواختی از خاک و ماده افزودنی در محیط محل اجرا می گردد.

ب- کنترل بو:

با توجه به پیش بینی تجهیزات کنترل بو در اسناد مناقصه ، امکان متصاعد شدن بو در زمان بهره برداری و ایجاد مشکلات زیست محیطی برای ساکنین ساختمانها ی مجاور منتفی بوده و جای نگرانی نخواهد بود.

ج- کنترل صدا:

انتخاب پمپ های مستغرق در فاضلاب و نصب در پایین ترین سطح چاله پمپاژ و نیزاستفاده از دیزل ژنراتورهای کانو پی دار عملاً هیچ گونه نگرانی ناشی از صدای آزار دهنده متوجه اهالی محترم نخواهد بود.

در جلسه مطرح: بدلیل کمبود فضای سبز و دیگر مسائل  با اجرای طرح از سوی اداره امور آب و فاضلاب بابل در منطقه فوق الذکر مخالفت گردید 

54: بند 14-  نامه شماره 10792/13 مورخ 20/12/96  شهرداری بابل مبنی بر پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال از ردیف اعتباری 41702: در جلسه مطرح : مقرر گردید به اشخاص و گروه هایی که در طول یکسال گذشته در حوزه های مختلف اداری، فرهنگی و اجتماعی در پیشبرد برنامه ها و امورات شورا و شهرداری همکاری صمیمانه داشته اند و متحمل زحمات و تلاش شدند تا سقف 000/000/000/1 ریال از محل ماده 17 مساعدت مالی بعمل آید.  (اصلاح تکمیلی بند 3 مصوبه صورتجلسه 8/12/96)

 

«در پایان جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.»