گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ مصوبات/صورتجلسه مورخ 96/12/27/
شماره مصوبه : 101
تعداد
96/12/27
صورتجلسه مورخ  96/12/27
صورتجلسه مورخ 96/12/27

صورتجلسه اصلي شوراي اسلامي شهر بابل

نوع جلسه : اصلی         رياست جلسه :  رجب ملائی رئیسی          شماره جلسه :  55 /96/5/ش         صفحه : 1

            شروع : 16   خاتمه : 20                         تاريخ : 96/12/27     محل تشکيل جلسه :    شوراي اسلامي شهر بابل

 

 

در پی هماهنگی از قبل ، جلسه عادی شورای اسلامی شهر بابل در روز  یک شنبه مورخه  96/12/27 رأس ساعت 16/30 با تلاوتی آیاتی چند از کلام الله مجید با حضور اعضای محترم شورا برگزار گردیده است .

در ابتدای جلسه آقای مهندس ملائی رئیسی ، رئیس شورای اسلامی ضمن عرض سلام و خیرمقدم به اعضای محترم شورا در خصوص موضوع  جلسه که پروژه  حسابرسی و انبارگردانی سال مال منتهی به 29/12/96 شهرداری بابل و سازمان ها تابعه ( عمران ، آرامستان ، حمل و نقل ، فضای سبز ، آتش نشانی ) که بر اساس بند 12 مصوبه مورخ 15/12/ 96  شورا مطالبی را عنوان نمودند.  

در ادامه جلسه بعد از بحث و بررسی بین اعضا ء  در خصوص  چهار استعلام بها  و طرح و بیان موسسات شرکت کننده  (چهار موسسه )  در جلسه ، تصمیماتی   به شرح ذیل اتخاذ و برنده موسسه اعلام  گردید   :

55: بند 1 : موسسات شرکت کننده برای  پروژه حسابرسی و انبارگردانی شهرداری و سازمان های تابعه :

1 – موسسه حسابرسی رسمی ارقام بهیرا را  برای سال مالی منتهی به 29/12/96   به مدت 8 ماه به مبلغ 000/000/990 ریال (نهصدو نود هزار ریال ).

2- موسسه حسابرسی رسمی خبرگان حساب امین  برای سال مالی منتهی به 29/12/96 به مدت 8 ماه به مبلغ 000/000/070/1 ریال (یک میلیاردو هفتاد میلیون ریال )

 3 – موسسه حسابرسی رسمی پیوند ارقام راهبر ایرانیان  را  برای سال مالی منتهی به 29/12/96   به مدت 8 ماه به مبلغ 000/000/100/1 ریال  ریال (یک میلیارد و یکصدو میلیون  ریال ).

4 – موسسه حسابرسی رسمی نمودگر روش   برای سال مالی منتهی به 29/12/96   به مدت 8 ماه به مبلغ 000/000/150/1  ریال (یک میلیاردو یکصدو پنجاه میلیون ریال ).

که نهایتاً موسسه حسابرسی  رسمی ارقام بهیرارا  (ردیف اول ) از بین چهار موسسه دیگر برنده اعلام  که حق الزحمه آن موسسه از محل اعتبارات شهرداری قابل پرداخت می باشد .

 

55:بند 2: موضوع اصلاح بودجه سال 1396  شورای اسلامی شهر بابل توسط خزانه دار شورا در جلسه مطرح ، با پیشنهاد ارائه شده موافقت گردید.

 

                                                                          «در پایان جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.