گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ مصوبات/97/01/21/
شماره مصوبه : 104
تعداد
97/01/21
97/01/21
97/01/21

صورتجلسه اصلي شوراي اسلامي شهر بابل

نوع جلسه : اصلی         رياست جلسه :  رجب ملائی رئیسی          شماره جلسه :  02 /97/5/ش         صفحه : 1

            شروع : 16   خاتمه : 20                         تاريخ : 97/01/21       محل تشکيل جلسه :    شوراي اسلامي شهر بابل

   

در پی هماهنگی به عمل آمده با اعضا  ، جلسه شورای اسلامی شهربابل در تاریخ 21/01/97 روز سه شنبه رأس ساعت 16 با حضور اعضای محترم و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید  در سالن جلسات برگزار گردید .

 در ابتدای جلسه   آقای مهندس ملائی رئیسی ریاست محترم شورا ی اسلامی شهر بابل ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضا  در نطق قبل از دستور کار جلسه پیرامون شعار سال97 ( حمایت از کالای ایرانی ) و نامگذاری از سوی مقام معظم رهبری مد ظل العالی ، اذعان نمودند جهت شکوفایی صنعت وپویایی اقتصاد ،  حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی و ایجاد اشتغال برای جوانان ضروریست همگان نسبت به خرید کالاهای ایرانی اهتمام ورزند . شورا و شهرداری برای خرید اجناس مورد نیاز  هم ملزم به رعایت این موضوع  باشند تا خرید کالای ایرانی موجب پویایی و رونق اقتصاد گردد .

رئیس شورا همچنین در خصوص برگزاری برخی از همایش ها در استقبال سال جدید (97) انتقادهای را بیان نمودند و از شهرداری خواستند در برگزاری همایش ها حتماً به  هدفمند بودند و  کارآیی و تأثیرگذاری  حداقل بر روی درصدی از  شهروندان   شرکت کننده در همایش را  در پی داشته باشد  توجه داشته باشند . و همایشی برگزار نمایند  تا ماحصل آن نتیجه مثبت را در پی داشته باشد .

مهندس ملائی رئیسی در خصوص تعامل و هماهنگی و هم اندیشی  اعضا در سال 97  در بخش های مختلف که موجب پیشرفت کار و امورات جاریی شهر و شهرداری می گردد را  مهم بیان نمودند و از همکاران خواستند با سعه صدر نسبت به طرح و مصوبات نظرات خودشان را اعلام  نمایند. و سپس دستور کار جلسه را که در خصوص نامه های وارده  به دفترشورا  بوده  عنوان نموده اند و از همکاران خواستند نظرات خودشان را دراین خصوص تصریح نمایند . و در ادامه هر یک از اعضا شورای اسلامی شهر مطالبی را در خصوص شهر و شهرداری و خصوصاٌ در حوزه عمرانی نکاتی را  بیان نمودند.

و بعد از بحث و بررسی و تبادل نظر به اعضای محترم شورا  پیرامون موضوعات مطروحه ، مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

2: بند1  : نامه شماره 370/34 مورخ 21/1/1397 یک برگ صورت جلسه وفق ماده 10 قانون مدنی مورخ 20/12/96 به مالکیت خانم پوراندخت حسن زاده متصرف ملک کارافه واقع در پشت آرامگاه معتمدی ؛ مساحت 110 مترمربع شرق از محور به عمق 3 متر کاربری باغ اولویت سوم؛

با توجه به شرایط خاص متقاضی و ساخت و ساز اطراف با تغییر کاربری از باغ اولویت سوم به مسکونی ضمن اخذ عوارض برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت به عمل آمد. در جلسه مطرح : با طرح در کمیسیون ماده 5 موافقت به عمل آمد.

2: بند 2- نامه شماره 371/34 مورخ 21/1/1397 شهرداری بابل یک برگ صورت جلسه کمیسیون وفق ماده 10 قانون مدنی مورخ 19/1/97 به مالکیت آقای رمضانعلی میرزا آقازاده مالک پلاک 1181/351/2326 واقع در حمزه کلا غربی- خ عمرانی ؛ مساحت 131 متر مربع مساحت باقی مانده 40/117 متر مربع- مساحت واقع در تعریض 6/13 متر مربع- غرب گذر 8 متری کاربری مسکونی ( مجاز به صورت 2 طبقه 2 واحدی با پسروی ضلع شمال 2 متر، ضلع جنوب 5 متر می باشد.

با احداث بنا به صورت 3 طبقه روی پیلوت 2 واحدی و پسروی ضلع شمال 2 متر و ضلع جنوب 3/2 متر ضمن اخذ عوارض برابر تعرفه جدید مصوب شورا و ارزش افزوده ناشی از طبقه مازاد به میزان 5/1 برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت به عمل آمد. در جلسه مطرح: با طرح در کمیسیون ماده 5 موافقت به عمل آمد.

    2  : بند 3 نامه شماره 377/34 مورخ 21/1/1397 شهرداری بابل یک برگ صورت جلسه وفق ماده 10 قانون مدنی مورخ 19/1/97 به مالکیت خانم منیژه قشقاوی مالک پلاک 3031/2988/3623 واقع در انتهای شهاب نیا- بلوار مادر بین بارفروش 2و4 ؛ مساحت 30/189 مترمربع فاقد تعریض غرب گذر 36متری کاربری مسکونی.

با تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و احداث بنا به صورت 2 باب تجاری بالکن دار روی زیرزمین و کاهش پسروی ضلع شرق از 5 متر به 3 متر با سطح اشغال 104 مترمربع که 4 واحد پارکینگ تجاری در زیرزمین تأمین می باشد ضمن اخذ عوارض تغییر کاربری و عوارض ارزش افزوده تجاری 5/1 برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت به عمل آمد. در جلسه
مطرح : با طرح در کمیسیون ماده 5 موافقت به عمل آمد.

2:بند 4- نامه شماره 144/13 مورخ 15/01/97 شهرداری بابل ،پیرو قرارداد شماره 5636/1 مورخ 15/07/96 فی مابین شهرداری وشرکت توسعه رهنما باعنوان انجام وظایف پشتیبانی وخدماتی، با عنایت به اینکه درقالب قرارداد مذکور کلیه وظایف خدمات اداری وپشتیبانی شهرداری وسازمان های تابعه توسط نیروهای شرکتی انجام می پذیرد ونظر به اینکه حجم قرارداد موصوف درحال اتمام می باشد این شهرداری درنظردارد با توجه به قلت وقت وعدم ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق ومزایای کارگری توسط دولت که لازمه تنظیم آنالیز اسناد مناقصه می باشد نسبت به افزایش حجم قرارداد بیش از 25 درصد مبلغ آن تاپایان اردیبهشت ماه سال جاری اقدام نمایید. درجلسه مطرح،ضمن موافقت با پیشنهاد شهرداری به منظور رعایت تمامی جوانب با هماهنگی آقای تاجداران عضو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور اداری شورا ی اسلامی شهر بابل و آقای رستم پور معاونت محترم مالی و اداری شهرداری اقدام گردد.

2: بند 5-  نامه شماره 261/13 مورخ 18/01/97 شهرداری بابل ، باعنایت به درخواست آقای نبی اله محسنی مبنی براسترداد وجه واریزی ، باتوجه به انصراف از اقدام به نقل وانتقال پلاک ثبتی به شماره 0-57-2609 و واریز مبلغ 000/000/31 ریال طی فیش شماره 476896 به حساب شهرداری ، براساس بندالف ذیل ردیف 10 صفحه 42 تعرفه عوارضی سال 96 پس از کسر ده درصد مبلغ 000/900/27 ریال دروجه مالک مسترد نماید.در جلسه مطرح: با پیشنهاد شهرداری موافقت به عمل آمد.

      2: بند 6- نامه شماره 337 مورخ 21/01/97 شهرداری بابل ، در راستای حمایت از افتخار آفرینان عرصه های ورزشی وبا عنایت به کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات کاراته بین المللی ترکیه توسط ورزشکار آتیه دار بابلی آقای کامران نظری ، این شهرداری درنظر دارد؛

باتوجه به اینکه مشارالیه کلیه هزینه های اعزام به این مسابقات را شخصا پرداخت نموده ،نسبت به پرداخت مساعدت مالی به مبلغ سی میلیون ریال از ردیف اعتباری 41702 به ایشان اقدام نماید.در جلسه مطرح: با پیشنهاد شهرداری موافقت به عمل آمد.

 2: بند 7- نامه شماره 364/34 مورخ 21/1/1397 در پاسخ نامه شماره 3462/96/5 مورخ 15/12/96 به استحضار
 می رساند با عنایت به درخواست مالک مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک و الزام شهرداری به اجرای ماده 101 قانون شهرداریها وفق مفاد قانون مذکور سهمی را باید شهرداری به عنوان خدمات در ازای تفکیک زمین در نظر گیرد، که با در
نظر گیری توافقات فی مابین شهرداری و مالک مورخ (24/10/96) مقرر گردید قدرالسهم موصوف به صورت ریالی و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ گردد. لذا با توجه به نیاز تأیید مجوز از سوی آن شورای محترم در خصوص جایگزین سهم خدمات از زمین به ارزش ریالی آن ، خواهشمند است در صورت صلاحدید ، اذن موضوع مطروحه ( اخذ قدرالسهم خدمات به صورت ریالی) صادر گردیده تا شهرداری نسبت به انتخاب کارشناس ذی صلاح و قیمت گذاری میزان قدرالسهم بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری و اخذ مجوز از شورای اسلامی در خصوص میزان محاسبه آن اقدامات قانونی بعدی را به عمل آورد
. در جلسه مطرح : با سه طبقه تک واحدی و با رعایت پسروی طبق ضوابط (شمال و جنوب ) بلامانع می باشد.           

 

                                                                        «در پایان جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.