گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ مصوبات/صورتجلسه مورخ 97/11/07/
شماره مصوبه : 167
تعداد
97/11/07
صورتجلسه مورخ 97/11/07
صورتجلسه مورخ 97/11/07

 

صورتجلسه اصلي شوراي اسلامي شهر بابل

نوع جلسه : اصلی         رياست جلسه :  فرامرز ابوالحسنی            شماره جلسه : 70 /97/5/ش         صفحه : 1

            شروع :16/00   خاتمه : 18/30     تاريخ :97/11/07  (یک شنبه )    محل تشکيل جلسه :شوراي اسلامي شهر بابل

 

هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهربابل در روز یک شنبه مورخ 7/11/97 با آیاتی چند از کلام الهی آغاز شد.در جلسه به موضوع چند سوالی که از شهردار محترم به وسیله اعضای شورا مطرح شده بود پرداختند. ایشان اشاره داشتند که با وجود اتمام مهلت ده روزه پاسخگویی در 7/11/1397 و علی رغم اعلام آمادگی شهردار محترم هنوز پاسخی از ایشان به شورا اعلام نشده و در صورت عدم پاسخگویی ، در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد. در ادامه نیز درباره کلاس باز آموزی قوانین شورا که در ساعت 13 روز دوشنبه 8/11/97 در آمل برگزار می شود و شرکت در آن تأکید کردند.

آقای جواد بیژنی : در خصوص محوطه شهرداری تذکر دادند. به گفته ایشان محوطه شهرداری که به صورت پارک محوطه سازی شد متعلق به عموم مردم است. برای ممانعت از پارک کارکنان و مراجعان گلدان هایی در محوطه مذکور تعبیه شده بود که متأسفانه اخیراً این موانع برداشته شده و مجدداً به صورت پارکینگ استفاده می شود.

آقای مهدی پورچالی : ضمن قرائت پیامک یکی از کارکنان خدماتی شهرداری و گلایه مندی در خصوص عدم اختصاص بعضی امتیازهای رفاهی مانند بلیط های استخر به این گروه به بی توجهی به این دست از کارکنان شهرداری اشاره کرده افزودند که ثمرات انقلاب باید به وسیله کارگران نیز دیده شود و اظهار امیدواری کردند که به این گروه از کارکنان توجه شود.

آقای فرامرز ابوالحسنی: در ادامه به موضوع مطرح شده آقای پورچالی پرداختند و ضمن مقایسه وضعیت کارکنان مذکور با کارگران بعضی نهادهای دیگر اشاره داشتند که کارگران شهرداری طرف قرارداد با پیمانکارانند و شهرداری رأساً با این دسته از کارکنان قرار داد ندارد. اما از سال 1386 نظارت شده که این کارگران زیر حقوق قانون کار مقرری دریافت نکنند. مسئولان شهرداری در زمان انعقاد قرارداد با پیمانکاران به موضوع وضعیت کارگران توجه و دقت فرمایند. بحث های مربوط به امور کارگران همیشه مورد استقبال شورا بوده است.

    پس از تبادل نظر و بحث و بررسی در خصوص نامه های وارده به شورا مصوبات به شرح ذیل به تصویب رسید.

70:بند1 – نامه شماره 13320/3/8623 مورخ 22/10/97 معاون محترم استاندار و فرمانداره ویژه شهرستان بابل منضم به صورت جلسه های مورخ 4/10/97 و 8/10/97 و 11/10/97 جلسه مورخ 10/10/97 هیأت تطبیق پس از بررسی و تبادل نظر در جلسه به شرح ذیل مصوب گردید:

ردیف:2 بند1- موضوع پلاک ثبتی 2296/53  اصلی بخش یازده و اشتباه کارشناس مربوطه در محاسبه عوارض تفکیکی و خدماتی بدلیل مغایرت موقعیت واقعی ملک مورد استعلام مأور، شهرداری نسبت به تأمین نظر کمیته نسبت به معرفی کارشناس و دلایل آن اقدام نماید.

ردیف: 3بند 2- مساعدت مالی فرمانده پلیس راه آمل –بابل در خصوص تعمیرات خودرو ،شورا به مصوبه به دلیل همکاری پلیس راه اصرار دارد.

ردیف 4: بند3- توافق در خصوص احداث بنا به صورت یک واحد تجاری به مساحت 75 متر مربع و موافقت شورا با 50 متر تجاری، شورا به مصوبه اصرار دارد.

ردیف 5: بند 1- واگذاری پروژه احداث دیوار حائل رودخانه آقارود و درویش خیل ، و.. به سازمان عمران و باز آفرینی ، شورا به دلیل اینکه سازمان عمران سازمان مستقل می باشد برابر ماده 19 آئین نامه مالی شهرداری ها به مصوبه اصرار دارد.

70: بند2- نامه شماره 13318/3/8623 مورخ 15/10/97 معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل منضم به صورت جلسه مورخ 24/9/97و1/10/97 جلسه مورخ 12/10/97 هیأت تطبیق پس از بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل مصوب گردید:

ردیف1:- بند1و4 -  طرح موضوع استیضاح شهردار در جلسه مورخ 26/8/97 ، جهت تأمین نظر کمیته انطباق مراحل طی خواهد شد.

ردیف2: 1و4- موضوع احداث بنای 6 طبقه روی پیلوت 5 واحدی و موافقت شورا با 5 طبقه ، دلیل مخالفت تراکم بالا می باشد لذا شورا به مصوبه اصرار دارد.

ردیف3: بند3- مالکیت خانم بهزادنیا واقع در کمربندی شرقی- مساحت 10/227 متر مربع – کاربری قسمتی از ملک فوق دارای کاربری مسکونی با تأمین خدمات 100 متر مربع ، شهرداری نسبت به ارسال توافقنامه اقدام کند.

70:بند3-نامه شماره 10583/1 مورخ 07/11/97 شهرداری با این مضمون،در اجرای بند 3 صورتجلسه مورخ 24/09/97 در خصوص برگزاری یادواره 1774 شهید شهرستان بابل با محوریت 43 شهید مدافع حرم استان مازندران،این شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال از ردیف اعتباری 41702 بودجه مصوب در وجه هیاٌت رزمندگان اسلامی شهرستان بابل جهت انجام هزینه های مربوطه پرداخت نماید.در جلسه مطرحه ،با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.

 70:بند4-نامه شماره 10606/13 مورخ 07/11/97 شهرداری با این مضمون،در اجرای بند 5 ضوابط اجرایی بودجه سال 1397 در خصوص اخذ تسهیلات بانکی جهت انجام پروژه های شهری،با توجه به توافق به عمل آمده با بانک صادرات شعبه مرکزی بابل،این شهرداری در نظر دارد نسبت به اخذ تسهیلات بانکی خرید دین به مبلغ دویست میلیارد ریال به مدت شش ماه و بهره بانکی 18 درصد از طریق ارائه چک مودیان بدهکار یا سازمانهای وابسته به آن بانک اقدام نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمائید به استناد بند 19 ماده 45 قانون شهرداری و ماده 40 آئین نامه مالی شهرداری ها،موضوع در جلسه رسمی آن شورای محترم و از نتیجه این شهرداری را طی مصوبه قانونی مطلع نماید.ضمناً مبلغ سود بانکی از محل ماده 18 بودجه جاری مستهلک خواهد گردید.در جلسه مطرح ،با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید مبلغ فوق را در پروژه های ذیل طبق اولویت کوچه ستار،کتی شرقی وکتی غربی،کاظم بیگی ،پل محمد حسن خان،کمربندی شرقی فاز دوم هزینه کند.

 

70:بند5-نامه شماره10418/37مورخ 02/11/1397 شهرداری با این مضمون،کمیسیون اضافه ارزش 16/10/97 به مالکیت شرکت چشم انداز توسعه مالک پلاک 1947/1941/631/100/3624 واقع در کمربندی غربی-توحید 8،به مساحت 49/328 مترمربع –جنوب گذرمتری-کاربری مسکونی-ملک فوق  دارای پایان کار شماره 96003446 به صورت 7طبقه 7 واحدی می باشد،برابر اجرای ماده 45 مورخ 17/09/97 مساحت مازاد بر سند 88/5متر مربع می باشد ارسال می گردد.با توجه به میزان مساحت بر سند به مساحت88/5متر مربع،ضمن اخذ مبلغ متر مربعی 000/000/3 تومن و اخذ تعهد رسمی موافقت بعمل آمد.در جلسه مطرح،با پیشنهاد شهرداری با متر مربع ای پنج میلیون تومان موافقت گردید.

70:بند6- نامه شماره 10229/39 مورخ 27/10/1397 شهرداری با این مضمون،پیرو جلسه روز جاری با حضور ریاست محترم اداره امور شعب بانک ملی استان و هیئت همراه در دفتر اینجانب و پیرو نامه شماره 4272/13 مورخ 09/05/97 در خصوص دریافت تسهیلات بانکی جهت اجرای پروژه های عمرانی سطح شهر و پیش بینی آن در بودجه سال 1397 به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر بابل به مبلغ پانصد میلیارد ریال،و پیگیریهای بعمل آمده توسط این شهرداری در خصوص  اخذ تسهیلات،ضمن تقدیر و تشکر از آن مدیریت محترم ،شایسته است دستور فرمائید جهت انجام هزینه های جاری (پرسنلی) پروژه های عمرانی سطح شهر در مرحله اول مبلغ پنجاه میلیارد ریال در اسرع وقت به این شهرداری تخصیص و مابقی با هماهنگی و مساعدت لازم در ماه آتی بعمل آید.در جلسه قرائت شد.

70:بند7-نامه شماره 10571/13 مورخ 06/11/1397 شهرداری با این مضمون ، نامه شماره 7948/13 و 13/7946 مورخ  27/08/97 این شهرداری و به عنایت به درخواست شماره 2789/612 مورخ 24/10/97 سازمان حمل ونقل بارو مسافر در خصو ص مکاتبات مسئول ستاده پیاده روی اربعین حسینی مبنی بر در خواست 12دستگاه اتوبوس بابت یازدهمین سفر راهیان نور و جابجایی و انتقال 250نفر از خادمین ستاد اربعین حسینی راهیان کربلا به مرز مهران با توجه به انجام ماموریت های فوق توسط رانندگان این قشر زحمت کش و عدم دریافت کرایه ماشین در این مدت و با توجه به شرایط بد اقتصادی و پرداخت هزینه سوخت و غیره و این امر وحرکت معنوی،این شهرداری در نظر دارد مبلغ 000/900/420 ریال از محل ردیف اعتباری 41702 در وجه سازمان حمل ونقل و ترافیک پرداخت نماید.در جلسه مطرح،با اخذ اسناد مثبته از راننده ها شهرداری نسبت به پرداخت مطالبات رانندگان اقدام نماید.

70:بند8-نامه شماره 10144/18مورخ 25/10/1397 شهرداری با این مضمون،آقای محمد محمد تباراحدی از رانندگان مجرب(پایه یکم)این شهرداری در طول بیست سال خدمت دارای سلامت و صداقت در انجام وظایف محوله بوده و می باشد.از آنجائیکه مطابق نامه شماره1-199785/250013-3/97-18/10/1397(بپیوست تقدیم است)مقصر حادثه شناخته شده و موظف به پرداخت 000/000/70 ریال جهت اعمال ماده 14 به شرکت بیمه پارسیان در ازای پرداخت دیه به خانواده اولیای دم می باشد،بنا به مراتب پیش گفته و به جهت مساعدت مالی به آقای محمدتبار ،پیشنهاد میگردد مبلغ مذکور از محل ماده 17(کمک ها)پرداخت گردد.در جلسه مطرح،با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.

درادامه جلسه صفحاتی از دفترچه عوارضی سال1398 بررسی و ادامه آن به جلسه بعد موکول گردید.

" جلسه در پایان با دعا برای سلامتی امام زمان عج الله و صلوات بر محمد وآل محمد به پایان رسید."