گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ مصوبات/صورتجلسه مورخ 98/02/08/
شماره مصوبه : 187
تعداد
98/02/08
صورتجلسه مورخ 98/02/08
صورتجلسه مورخ 98/02/08

 

 

صورتجلسه اصلي شوراي اسلامي شهر بابل

     نوع جلسه : اصلی         رياست جلسه :  فرامرز ابوالحسنی            شماره جلسه : 6/98/5/ش         صفحه : 1

               شروع : 17/30   خاتمه : 20/30     تاريخ :  98/02/08  (یک شنبه )    محل تشکيل جلسه :شوراي اسلامي شهر بابل

                مدعوین : شهردارمحترم به همراه   معاونین ومدیران شهرداری                                               غایبین:  

 

     در پی هماهنگی به عمل آمده با اعضا محترم شورا   ، جلسه شورای اسلامی شهربابل در تاریخ 08/02/98 روز  یکشنبه رأس ساعت 30/17 با حضور اعضای محترم و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید  در سالن جلسات شورا برگزار گردید .

 در ابتدای جلسه  آقای فرامرز ابوالحسنی ریاست شورای اسلامی شهر بابل  ، ضمن عرض سلام و خیر مقدم  به اعضای محترم شورا  و تبریک روز شوراها  بیان داشت : نهم اردیبهشت روز  شوراها ،تبلور عینی جمهوریت  در نظام جمهوری اسلامی ایران است.پس از گذشت ۲۰ سال ،شورا این نهاد مردمی ثابت نموده است که می تواند در حل مشکلات جامعه همراه با دولت و نظام حرکت نماید.

ایشان با بیان اینکه شوراها با مشارکت و همراه حکومت و نظام جمهوری اسلامی در اداره شهر و روستا بخوبی ایفای نقش می نمایند .افزودند: شورا ثابت کرده است که طی این سالها به بلوغ فکری مدیریتی و اجتماعی رسیده و حکومت می تواند بر ان اتکا کند.

رییس شورای اسلامی شهر بابل ضمن قدردانی از تمامی دست اندرکاران برگزاری نهمین جشنواره ملی بهار نارنج از شهردار محترم و واحد روابط عمومی و فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بابل تشکر نمودند.

در ادامه ، با حضور شهردار محترم و معاونین و مدیران شهرداری موضوع مطالبات پیمانکاران خدمات شهری  و  نحوه  قرارداد پیمانکاران خدماتی و پیش نویس قراردادها جهت ارایه به مناقصه و مطالبات پیمانکاران خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت  و هریک از اعضا و شهردار بابل مطالبی پیرامون وضعیت خدمات شهری و اهمیت مناقصه آتی  وارزیابی آن مطالبی بیان داشتند.

سپس بعد از شور و مشورت و تبادل نظر بین  اعضای محترم شورا  پیرامون موضوعات مطروحه ، مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

6:بند1-نامه شماره 855/13 مورخ 03/02/1398 شهرداری بابل،در نظر دارد نسبت به دریافت قیر رایگان جهت پیشبرد پروژه های روکش آسفالت سکونتگاه های غیر رسمی از اداره کل مسکن و شهرسازی اقدام نماید ، لذا مستدعیست با عنایت به ماده 39 از فصل چهارم-"صندوق و عملیات استقراضی شهرداری"آیین نامی ملی شهرداری ها،مجوز لازم جهت استقراض مبلغ 000/000/000/20ریال از حساب شماره 0106565076007 بنام درآمد اختصاصی پارکینگ شهرداری بابل جهت تضمین معامله فوق ،صادر گردد.در جلسه مطرح،با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.

6: بند2-نامه شماره 1028/37 مورخ 7/2/98 شهرداری بابل ، صورت جلسه کمیسیون اضافه ارزش مورخ 18/1/98 به مالکیت آقای نادر احمدنژاد وشریک مالک پلاک 3/1107 واقع در خیابان مدرس ؛ مساحت برابر سند 62/351 مترمربع مساحت باقی مانده 12/175 مترمربع غرب گذر 36متری با کاربری مختلط دربافت قدیم.

برابر با تقریر دادستان محترم شهر هامش شکواییه مالک به شماره 555 مورخ 21/1/98 مبنی بر تملک ملک ؛ در جلسه مطرح ، با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.

6:بند3- نامه شماره 928/39 مورخ 5/2/98 شهرداری بابل ، در اجرای درخواست وپیشنهاد شماره 915 مورخ 28/1/98 ثبت در دبیرخانه شهرداری به نام آقای شاپور قاسم نسب علمداری (مجتمع تجاری ستاره کاسپین ) جهت پلاک ثبتی 1/194-194/16/15/1 به شماره پرونده 42733 کدنوسازی 0-13-3430-23-1 به مالکیت آقای علی اکبر سفیدگران واقع در میدان هفده شهریور خیابان خبرنگار ، در نظر است در خصوص پنج فقره چک های برگشتی ونیز کلیه چک های سررسید نشده و سود دوره تقسیط جمعاً به مبلغ 000/740/864/41 ریال بابت عوارض صدور پروانه ساختمان در ازای واگذاری دوباب مغازه تجاری در حال احداث در پروژه مذکور مطابق نقشه پیوستی به شماره های 308E  به مساحت 28 مترمربع و 301 E  به مساحت 72 متر مربع هر دوباب در طبقه اول در صورت تصویب در صحن شورای محترم شهر وبا کسر مبلغ 000/000/000/2 ریال پرداختی طی فیش شماره 496369 مورخ 1/12/97 از مجموع چک های برگشتی ونیز کلیه چک های سررسید نشده وسود دوره تقسیط مذکور تهاتر گردد.قابل توضیح است مبلغ 000/000/000/2 ریال یکی از چک های برگشتی به حساب شماره 0107172168007 درآمد عمومی شهرداری بابل در تاریخ 1/12/97 واریز ومقررگردید، الباقی مبلغ یعنی 000/000/250/4 ریال طی چهر فقره چک از تاریخ 5/3/98 به حساب شهرداری بابل توسط صادر کننده چک ها کارسازی و پرداخت گردد. النهایه با عنایت به شرح فوق تهاتر در خصوص چهار فقره چک های برگشتی (باکسریک فقره ) ونیز کلیه چک های سررسیده نشده و سود دوره تقسیط جمعاً به مبلغ 000/740/614/35 ریال خواهد بود.در جلسه مطرح ، با پیشنهاد موافقت گردید.

 

6: بند4- نامه شماره 1015/37 مورخ 7/2/98 شهرداری بابل ، صورت جلسه کمیسیون اضافه ارزش مورخ 18/1/98 به مالکیت آقای احمد الماس پور مالک پلاک 592/3611 واقع در میدان دانشگاه خیابان پرستار- جنب نانوایی ؛ مساحت 188 مترمربع مساحت باقی مانده 29/165 مترمربع جنوب گذر 24 متری کاربری مسکونی ارسال می گردد.

با تغییر کاربری واحداث بنای تجاری (2باب بالکن دار ، به مساحت هرباب 50مترمربع ) + زیرزمین و کاهش پس روی ضلع شمال از 3 متر به 62/2 متر ، ضمن اخذ عوارضات وعوارض تغیییرکاربری برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت به عمل آمد. در جلسه مطرح ، نسبت به  احداث بناهای در این مسیر بررسی گردد که مصدر مجوز آن مستند ضمیمه گردد.تا سپس در صحن جلسه اخذ تصمیم گردد

6: بند5- نامه شماره شماره 1016/37 مورخ 7/2/98 شهرداری بابل ، صورت جلسه کمیسیون اضافه ارزش مورخ 18/1/98 به مالکیت هادی روحی و شریک مالک پلاک 548/3611 واقع در بحرإرم شرقی خیابان پرستار؛ مساحت 76/156 مترمربع-مساحت باقی مانده 23/94 مترمربع شمال گذر 6متری شرق گذر 16 متری جنوب گذر 24 متری-کاربری مسکونی ارسال می گردد.

با تغییر کاربری ازمسکونی به تجاری ضمن اخذ عوارض تغییر کاربری برابر تعرفه جدید مصوب شورا واحداث 2 باب تجاری بالکن دار ( به مساحت های 48 مترمربع و 23/46 مترمربع ) با سطح 100% ، ضمن اخذ عوارضات برابر تعرفه جدید مصوب شورا واخذ عوارض ارزش افزوده ، 2 برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت به عمل آمد. در جلسه مطرح ، نسبت به احداث بناهای در این مسیر بررسی گردد که مصدر مجوز آن مستند ضمیمه گردد تا سپس در صحن جلسه اخذ تصمیم گردد.

6 : بند 6- نامه شماره 1014/25  مورخ 7/2/98 شهرداری بابل ، با موضوع معرفی نماینده محترم شورای اسلامی شهر در کمیسیون نامگذاری در شهرداری  و در اجرای بند 27 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 13334 و اصلاحات بعدی آن که وضع مقررات خاص برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آن ها و شماره گذاری اماکن و... بر عهده شهرداری گذاشته است.بدیهی است در اجرای مفاد 24 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/1/1375 ، پیشنهادات این کمیسیون جهت تصویب به آن شورای محترم ارسال خواهد شد. در جلسه مطرح ، ضمن تأکید بر حق قانونی نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر در خصوص نامگذاری و بررسی پیشنهادات مربوطه ، با حضور روسای کمیسیون های فرهنگی وفضای سبز به عنوان دو نماینده شورا در کمیسیونی تحت عنوان (شورای مشورتی نامگذاری شهرداری بابل ) به اتفاق آراء موافقت گردید.

 

6:بند7-نامه شماره 897/13مورخ 04/02/1398 شهرداری بابل،با عنایت به مکاتبه آقای نادعلی باباییان مبنی بر پرداخت سهوی قبض درآمدی به شماره سریال 504530در دو نوبت،این شهرداری در نظر دارد،با توجه به نظریه کارشناسان درآمدی مبنی بر تأیید مازاد واریزی به مبلغ 000/650/40ریال ،نسبت به استرداد مبلغ مازاد در وجه مشارالیه اقدام نماید.در جلسه مطرح،با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.

6:بند8-نامه شماره 986/14 مورخ 07/02/1398 شهرداری بابل،پرونده آقای محمد حسن زاده کلائی با شماره پلاک ثبتی 9995/2326مجزی از 568 به آدرس کمربندی غربی توحید51-خیابان وحدت-جنب گلفروشی در خصوص تهاتر بدهی با یک دستگاه آپارتمان طبقه اول واحد جنوبی به مساحت 155 متر مربع دارای پارکینگ و انباری با ارزش ریالی هر متر مربع به مبلغ 000/000/80ریال ،در جلسه مطرح،باپیشنهاد شهرداری موافقت گردید.

6:بند9-نامه شماره 12258/32مورخ 21/12/1397شهرداری بابل،در نظر دارد بنابر درخواست ثبت شده به شماره 17634مورخ 21/11/97 آقای احمدرضا قربان نیا و شرکا مالکین پلاک ثبتی 6/2588-دوغرب بابل واقع در خیابان نوشیروانی ،در راستای بند"ب"ذیل ماده 3آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 27/04/1390 هیات وزیران زمینی با کاربری باند سبز به مساحت 09/76 مترمربع واقع در ضلع جنوبی پلاک موصوف را پس از انجام کارشناسی به قیمت روز به متقاضی واگذار نماید.در جلسه مطرح،شهرداری بابل،نسبت به این باند سبز بر اساس طرح تفصیلی اظهار نظر کارشناسی نماید سپس اخذ تصمیم گردد.

6:بند10-نامه شماره 1019/37 مورخ 07/02/1398 شهرداری بابل،اضافه ارزش مورخ 18/01/98 به مالکیت آقای قاسم عزیزی درونکلایی و شریک مالک پلاک 2656/90/2820 واقع در شهرک شمال-بین لاله 9 و 11 روبروی درمانگاه امید ،مساحت 198/37 متر مربع-فاقدتعریض-شمال گذر 33متری دارای خط پروژه-کاربری مسکونی-ملک فوق دارای پروانه ساختمان به شماره 97004396+مورخ 13/04/97به صورت 4طبقه روی تجاری+نیم طبقه و زیرزمین(4واحد مسکونی)نیم طبقه واول-دوم و سوم چهارم و پنجم به صورت دوبلکس و طبقه ششم تک واحدی،ضمن اخذ عوارضات برابر تعرفه جدید مصوب شورا و اخذ عوارض ارزش افزوده،2برابر تعرفه جدیدمصوب شوراموافقت بعمل آمد.در جلسه مطرح ، با پیشنهاد شهرداری در صورت تأمین پارکینگ و طرح در کمیسیون ماده پنج بلامانع می باشد.

 

 

6:بند11-نامه شماره 1017/37 مورخ 07/02/1398 شهرداری بابل،اضافه ارزش مورخ 18/1/98 به مالکیت آقای عبدالکریم اژدری مالک پلاک 4566/577/2326 واقع در امیرکبیر غربی،مساحت برابر سند 17/256مترمربع برابر اجرای ماده45مورخ 3/5/91 در مسیر قرار ندارد-در قسمت جزیره سبز قرار دارد،با تغییر کاربری از جزیره سبز به مسکونی،ضمن اخذ عوارض تغییر کاربری برابر رتعرفه جدید مصوب شورا موافقت بعمل آمد.در جلسه مطرح،با پیشنهاد شهرداری،شهرداری منطقه در خصوص موقعیت موجود جزیره سبز بررسی کلی اعم از طرح تفصیلی ، میزان و حدود این جزیره،تقاضای مشابه آن قدام نمایند تا سپس در صحن جلسه اخذ تصمیم گردد.

6:بند12-نامه شماره 257/38 مورخ 03/02/1398 سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری بابل،همانگونه که مستحضرید مطابق بند 44ماده 71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر،تصویب نامگذاری معابر،میادین،خیابان ها،کوچه و کوی در حوزه شهری و همجنین تغییر نام آنها با رعایت مقرارت مربوط از وظایف شوراهاست

لذا خواهشمند است در مورد درخواست مادر شهید بزرگوار منصور کاظم بیکی مطابق پیوست وفق مقرارت اظهار نظر بفرمائید تا این شهرداری در اسرع وقت اقدامات لازم جهت اجرایی نمودن مصوبه مذکور معمول گردد.در جلسه مطرح ،وبا نامگذاری پارک محله مذکور به نام مهندس شهید منصورکاظم بیکی  به اتفاق آراء موافقت گردید.

6:بند13-نامه شماره 1018/37 مورخ 07/02/1398شهرداری بابل، اضافه ارزش مورخ 18/01/1398 به مالکیت خانم پریجهر موید مالک پلالک 316/59 واقع در بلوار نوشیروانی-فلسطین10،مساحت 37/206 مترمربع-ضلع غرب برابر راجرای ماده45 مورخ 22/01/98 گذر 8متری کاربری باغ اولویت سوم،با تغییر کاربری از باغ اولویت سوم به مسکونی ،ضمن اخذ  عوارض تغییر کاربری برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت به عمل آمد.در جلسه مطرح،با پیشنهاد شهرداری موافقت و طرح در کمیسیون ماده پنج بلامانع می باشد.

6:بند14-نامه شماره 680/34 مورخ 28/01/1398 شهرداری بابل،اضافه ارزش مورخ 18/1/98 به مالکیت خانم مرضیه پای بر جای مالک پلاک 36/2731 واقع در کمربندی شرقی ایثار 51-زینبیه 14ملک فوق دارای پروانه ساختمان به شماره 97008058 مورخ 18/6/97 می باشد . برابر کمیسیون ماده  صد به شماره 97014242 مورخ 26/10/97 به میزان 4/8 متر مربع به شارع تجاوز دارد،در خصوص تجاوز به شارع به میزان 4/8 مترمربع ضمن اخذ مبلغ مترمربعی 000/000/10 ریال معادل 000/000/1تومان ضمن اخذ تعهد رسمی مبنی بر رعایت عقب نشینی در زمان نوسازی یا بازسازی موافقت بعمل آمد.در جلسه مطرح،با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.

 

6:بند15-نامه شماره 981/37 مورخ 07/02/1398 شهرداری بابل،اضافه ارزش مورخ 18/1/98 به مالکیت آقای ایمان براری مالک پلاک 747/725/99/3624 واقع در امیر کبیر غربی-میدان انوشه-سمت چپ،مساحت 308مترمربع-فاقد تعریض-برابر اجرای ماده 45 در ضلع شرشمال دربر خیابان 16متری قرار دارد،با احداث بنا به صورت 7طبقه روی پیلوتا 6واحدی (طبقات 6 و 7 به صورت دوبلکس،کاهش پس روی روی ضلع جنوب به 4متر،ضمن اخذ عوارضات برابر تعرفه جدید مصوب شورا و اخذ عوارض ارزش افزوده ،2برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت بعمل آمد.در جلسه مطرح،با پیشنهاد شهرداری در صورت تأمین پارکینگ و طرح در کمیسیون ماده پنج بلامانع می باشد.

6:بند16-نامه شماره 1027/37 مورخ 07/02/1398 اضافه ارزش مورخ 5/2/98 به مالکیت آقای علیرضا محمدپور و شریک مالک پلاک 10/3366 واقع در خیابان مصظفی خمینی-خورشید 5،مساحت برابر سند 50/296 مترمربع-مساحت باقی مانده 258 مترمربع شمال گذر 8متری و غرب گذر 10متری با کاربری مسکونی،با احداث بنا به صورت 5طبقه روی پیلوت و زیرزمین 8واحدی و کاهش  پسروی ضلع جنوب از 5 متر به 4متر ضمن اخذ عوارضات برابر  تعرفه جدید مصوب شورا و اخذ ارزش افزوده،دوبرابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت به عمل آمد.در جلسه مطرح،با پیشنهاد شهرداری در صورت تأمین پارکینگ و طرح در کمیسیون ماده پنج بلامانع می باشد.

6:بند17-نامه شماره 1009/25 مورخ 07/02/1398 عطف به بند 6 جلسه اصلی مورخ 04/11/97 آن شورا،در ارتباط با تصویب صورتجلسه حل اختلاف بین شهرداری بابل و کانون تبلیغاتی آویژه گستر و دریا در خصوص تلویزیون های شهری میدان ولایت و جمهوری اسلامی ،اداره کل محترم بازرسی قوه قضائیه استان مازندران،اجرای این توافق و مصوبه را غیر قانونی و تخلف اعلام کرده است.در جلسه مطرح، نظر حل اختلاف و مصوبه قبلی شورا مورد تأکید مجدد و تصویب گردید.

            6:بند18-صورتجلسه مورخ28/1/98 کمیسیون حمل ونقل بار و مسافر شورای اسلامی بابل شهر بابل به شرح ذیل در جلسه مطرح و به تصویب رسید :

ردیف1- مقرر گردید با درخواست بخشدار مرکزی و شورای اسلامی شهرستان  در محلات، معابر جدید ،مناطق حاشیه شهر، مسیرهای اصلی و غیر اصلی شهر که فاقد تاکسی می باشند،خطوط جدیدی ایجاد شود و تاکسی ها برای عبور و مرور شهروندان سرویس دهی کنند و سازمان حمل ونقل ،بار و مسافر موظف می باشد در اسرع وقت پیگیر موضوع باشد.                

 

ردیف2- مقرر گردید سازمان حمل ونقل ،بارومسافر شهرداری بابل پس از افزایش نرخ کرایه تاکسی ،جهت رفع مشکل پرداخت و رضایتمندی شهروندان و رانندگان ، نسبت به  نصب کارتخوان در تاکسی ها اقدام نماید و کلیه  پرداخت ها  به صورت الکترونیک انجام گردد.

ردیف3- مقرر گردید دستگاه‌های متولی با آژانس های فاقد پارکینگ برخورد جدی نمایند و اداره محترم صنعت معدن تجارت ضمن پیگیری موضوع ، آن دسته  از آژانس هایی که فاقد پارکینگ می باشند رابه اتحادیه آژانس ها اعلام نماید و اقدام جدی شود در غیر اینصورت از طریق اماکن ،نیروی انتظامی  نسبت به پلمپ آژانس اقدام می گردد.

ردیف4-  مقرر گردید پس از اجرای نهایی افزایش نرخ کرایه تاکسی برچسب قیمت گذاری بر روی شیشه ها توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بابل  انجام شود.

ردیف5- مقرر گردید معاونت خدمات شهری شهرداری بابل  نسبت به ساماندهی و زمان‌بندی چراغ های راهنما اقدام نماید  و همچنین چهار راه هایی که فاقد چراغ راهنما هستند ( یک ضلع از چهارراه گنجینه) چراغ راهنمایی نصب گردد.

ردیف6- مقرر گردید معاونت خدمات شهری شهرداری بابل  نسب به نصب تابلوهای مسیر نما در سطح شهر بابل  اقدام نماید و همچنین در خصوص نصب تابلوها با پلیس راهور (سرهنگ گلبراری )هماهنگی کامل شود.

                                

ردیف7- مقرر گردید سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بابل ضمن تشکیل جلسه بابخشدار مرکزی و راهنمایی و رانندگی و پلیس راه به برقراری تاکسی ها در حریم قانونی شهر مسیر بابل درزیکلا ، بابل مرزون آباد ، بابل جاده کیاکلا  و شهرک مسکن مهر و فیضیه اقدام نماید و نتیجه جلسه را به این کمیسیون اعلام نماید.

ردیف8-مقرر گردید سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان بابل در خصوص مستقر نمودن ماشین های کرایه ای برون شهری که برابر قانون تجارت و مفاد پروانه آن سازمان، سوار وپیاده در داخل ترمینال ها انجام گیرد که متاسفانه تاکنون هیچگونه اقدامی از سوی سازمان مربوطه با توجه به مصوبات قبلی انجام نگرفته است  و هرگونه کوتاهی در این خصوص عواقب آن بر عهده آن سازمان می باشد در غیر اینصورت شهرداری و شورای اسلامی شهر بخاطر ترافیک شهری  که توسط پلاک کرایه های حمل ونقل جاده ای انجام میگیرد و چهره میادین شهری را نامناسب کرده و مشکلات عدیده ای برای شهر و شهروندان و رانندگان تاکسی به وجود می آورند را از طریق دستگاهها و متولیان استان پیگیری نمایند.

 

                                 «در پایان جلسه باذکر صلوات بر محمد (ص) وآل محمد(ص)خاتمه یافت.»