گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ مصوبات/صورتجلسه مورخ 96/10/10/
شماره مصوبه : 82
تعداد
96/10/10
صورتجلسه مورخ 96/10/10
صورتجلسه مورخ 96/10/10

 

صورتجلسه اصلي شوراي اسلامي شهر بابل

نوع جلسه : اصلی          رياست جلسه : رجب ملائی رئیسی              شماره جلسه :5/96/35/ش                صفحه :1

شروع :30/16          خاتمه :20                                 تاريخ : 10/10/  96            محل تشکيل جلسه : شوراي اسلامي شهر بابل

 

 

بر اساس هماهنگی به عمل آمده با اعضا ، سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر بابل در تاریخ 10/10/96 روز یکشنبه رأس ساعت 30/16  با حضور اعضای محترم و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید  در سالن جلسات برگزار گردید . در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس ملائی رئیسی ، ریاست محترم شورا ضمن عرض سلام و خیر مقدمبه اعضا حاضر  دستور کار جلسه را که در خصوص طرح ها و برنامه ها و بررسی نامه های  وارده به  شورا بیان نمودند .

پس اعضا بعد از بحث و بررسی و تبادل نظر نسبت به موضوعات مطرح شده  تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند :

35 :بند 1-با بررسی لایحه شماره 7407/13 مورخ 11/9/96 شهرداری محترم بابل ، با موضوع واگذاری اوراق از طریق کارگزاریهای رسمی بورس ، به استناد به بند 3 ماده 45 فصل چهارم قوانین شهرداری در جلسه شورا مطرح و با اکثریت مطلق آراء به تصویب رسید .

با عنایت به مشکل نقدینگی شهرداری و بر اساس تبصره 36 قانون بودجه سال 1395 و پیگیری جهت وصول بدهی دستگاههای اجرائی به شهرداری و واگذاری تعداد000/683/251 ریال ورقه اسناد خزانه هر کدام به ارزش 000/000/1 ریال به تاریخ سررسید 28/12/97 از طریق بانک ملی ایران شعبه ساری ، نسبت به واگذاری اوراق از طریق کارگزاریهای رسمی بورس برابر ارزش بازار سرمایه اقدام گردد.در جلسه مطرح ، ضمن موافقت ، مقرر گردید شهرداری قبل از هزینه کرد این مبلغ برای پروژه های پیشنهادی از قبیل: 1- ورودی شهر 2- سرپل محمد حسن خان 3- کمربندی شرقی دوم 3- پل موزیرج و سایر موارد از جمله تجهیزات ماشین آلات سنگین و خدماتی و آتش نشانی ، منوط به هماهنگی و اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر بابل می باشد.

 

35 :بند 2-نامه شماره 8056/37 مورخ  03/10/96  شهرداری بابل   یک برگ صورت جلسه کمیسیون اضافه ارزش مورخ  26/09/96  به مالکیت آقای علی براری اطاقسرا مالک پلاک 3319 واقع  در برج بن،  روبروی گرمابه ملکی ( مساحت طبق سند 414 مترمربع ، مساحت موجود 35/472 مترمربع ، مساحت باقی مانده 87/350 مترمربع  ، جنوب گذر 16 متری ، غرب گذر 6 متری ، کاربری مسکونی )

با توجه به موارد مطروحه فوق  با احداث بنا به صورت 1 طبقه مسکونی  روی تجاری  بالکن دار + زیرزمین ، به صورت 5 دهنه تجاری به مساحت 175 مترمربع با سطح اشغال 265 مترمربع و کاهش پس روی 3 متر به 5/1 متر مشروط به احداث نمای بافت قدیم  ضمن اخذ عوارض برابر تعرفه جدید شورا موافقت به عمل آمد.در جلسه مطرح  ، با طرح در کمیسیون ماده پنج و تعداد 3 دهانه تجاری برابر ضوابط بلامانع می باشد و با کاهش پسروی مخالفت گردیده است.

 

35 : بند 3-نامه شماره 8000/37 مورخ 2/10/96 شهرداری بابل با این مضمون ، یکبرگ صورتجلسه  کمیسیون اضافه ارزش مورخ 1/9/96 به مالکیت آقای سید کمال محمدی حسینی مالک پلاک 1/1140 واقع در خ روحانی روبروی کتابخانه ( مساحت 64/100 مترمربع مساحت باقی مانده 35/98 مترمربع شرق گذر 6 متری .  کاربری مسکونی ، بافت قدیم . )

با احداث بنا به صورت 2 طبقه روی پیلوت  ( تک واحدی ) ، کاهش پسروی در ضلع شمال از 3 متر به صفر و ضلع جنوب از 5 متر به 2 متر با سطح اشغال 74 مترمربع و قرارگیری پنجره در ضلع جنوب از فاصله 2 متر نسبت به همسایه که درب پیاده با سواره مشترک می باشد ، ضمن اخذ عوارض برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت به عمل آمد .در جلسه مطرح : با رعایت پس روی  2 متر از ضلع شمال و طرح در کمیسیون ماده پنج موافقت گردید.

35:بند 4-نامه شماره 8134/37 مورخ 5/10/96 شهرداری بابل با این مضمون  یکبرک صورتجلسه کمیسیون اضافه ارزش مورخ 4/10/96 به مالکیت آقای ناصر قصاب و شرکاء مالک پلاک باقی مانده 1/2514 بخش یک شرق واقع در میدان کشوری ( مساحت سند 2022 مترمربع ، مساحت موجود 70/2188 مترمربع مساحت واقع در تعریض 70/409 مترمربع ضلع غرب گذر 18 متری ، ضلع جنوب از محور به عمق 3 متر و قوس میدان کشوری و سرگرد قاسمی . کاربری قسمتی صنعتی و قسمتی فضای سبز( کاربری صنعتی به مساحت 1033 مترمربع کاربری فضای سبز به مساحت 746 مترمربع ) .

با توجه به موقعیت خاص زمین و تعریض قابل توجه و با ارزش و مؤثر در پیرامون آن و اصلاح هندسی مناسب ورودی خیابان پر ترافیک سرگرد قاسمی و خیابان 18 متری سرداران 2 به میزان 70/409 مترمربع و تعدد مالکین با تغییرکاربری و تفکیک زمین                  ( ضمن اخذ عوارض تغییرکاربری و تفکیک برابر ماده 101 قانون شهرداری ها ) و انجام یکی از بندهای ذیل :

 1- معرفی زمین جایگزین ( وفق بند 2 ماده 49 آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه ... مصوب 1384 ) متناسب با فضای سبز در شعاع عملکردی مناسب و تهاتر آن با عوارض بر طبق قیمت کارشناسی .

2- آماده سازی و تجهیز فضای سبز مورد نظر شهرداری و تهاتر آن با عوارض بر طبق قیمت کارشناسی ( با رعایت ضوابط و
آئین نامه مالی و شهرداری ها ) موافقت بعمل آمددر جلسه مطرح : مقرر گردیداز سرمایه گذار روز سه شنبه مورخ 12/10/96 در جلسه دعوت بعمل آید.

35: بند 5-نامه شماره 8015/18 مورخ 2/10/96 شهرداری بابل ، با این مضمون ، آقای جهانگیر جهانیان از مغازه داران مجتمع عطر زیستان که به موجب دستور شورای تأمین شهرستان یک واحد تجاری در بلوک E,F به ازای مغازه قبلی که در اجرای طرح تعریض خیابان آیت اله سعیدی تخریب گردیده بود به مشارالیه تحویل گردید گر چه در آن زمان هر دو مغازه ارزیابی گردیده بود لیکن قرارداد تنظیم نشده بود . به موجب صورتجلسه کارگروه مورخ 29/5/96 مصوب گردید برای انعقاد قرارداد ، مجدداً هر دو مغازه توسط کارشناس رسمی به نرخ روز ارزیابی و سپس قرارداد پیشنهاد به شورا جهت تصویب منعکس گردد .در جلسه مطرح ، موافقت گردید .

 

35: بند 6- نامه مورخه 10/10/96 جمعی از اعضای محترم شورا اسلامی شهر بابل خطاب به ریاست محترم شورا در خصوص اینکه عده ای از شهروندان در زمان حضور در پارکهای و بوستان ها که فضای عمومی محسوب می گردد. سگهای خودشان را به همراه دارند و همچنین عده ای اقدام به کشیدن سیگاه می نمایند که باعث تکدر خاطر جمع زیادی از شهروندان و غیر قابل استفاده بودن شهروندان محترم میگردد . جهت رعایت مسایل بهداشتی و آموزه های دینی نسبت به جلوگیری از آن با نصب تابلو های مصوبه ای صادر تا شهرداری نسبت به اجرا ی آن اقدام نمایند . موضوع پیشنهادیدر جلسه مطرح و مقرر گردید شهرداری با نصب تابلوهای بازدارنده و هوشدار دهنده  در پارکها و بوستان ها   از ممنوع نمودن حیوانات و کشیدن سیگار در آن فضا ،  اقدام لازم را بعمل آورند .

 

در پایان جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.