گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ مصوبات/صورتجلسه مورخه 96/10/12/
شماره مصوبه : 83
تعداد
96/10/12
صورتجلسه مورخه 96/10/12
صورتجلسه مورخه 96/10/12

شماره:    2269/96/5/ش

تاريخ :        13 /10/96          

 

صورتجلسه اصلي شوراي اسلامي شهر بابل

نوع جلسه : اصلی              رياست جلسه : رجب ملائی رئیسی           شماره جلسه :  96/5/36/ش   صفحه : 1

            شروع : 30/16   خاتمه : 20                         تاريخ :  96/10/12                محل تشکيل جلسه :    شوراي اسلامي شهر بابل

 

 

 

بر اساس هماهنگی به عمل آمده با اعضا ، سی و ششمین   جلسه شورای اسلامی شهر بابل در تاریخ 12/10/96 روز سه شنبه رأس ساعت 30/16  با حضور اعضای محترم و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید  در سالن جلسات برگزار گردید . در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس ملائی رئیسی ، ریاست محترم شورا ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضا حاضر  دستور کار جلسه را که در خصوص طرح ها و برنامه ها و بررسی نامه های  وارده به  شورا بیان نمودند .

پس اعضا بعد از بحث و بررسی و تبادل نظر نسبت به موضوعات مطرح شده  تصمیماتی به شرح ذیل مصوب نمودند :

36:بند 1- نامه شماره 8227/32 مورخ 9/10/96 شهرداری بابل با این مضمون ، توافقی مورخ 3/10/96 فی مابین این شهرداری و هیأت امناء تکیه قدیم اوشیب در خصوص تملک عرصه و اعیان پلاک ثبتی 17/3624 – اصلی بخش دو غرب موقوفه تکیه اوشیب واقع در طرح 35 متری انتهای بلوار مادر به امیرکبیر غربی و نقشه اجرای ماده 45 که در اجرای نامه شماره 938392/96 مورخ 2/10/96 اداره محترم اوقاف و امور خیریه شهرستان بابل تنظیم و تهیه گردیده جهت بررسی و تصویب تقدیم می گردد ، با عنایت به مبلغ غرامت مندرج در صورتجلسه موصوف (پانصد میلیون تومان )  از محل ردیف اعتباری 310209  قابل پرداخت می باشد . در جلسه شورا مطرح و با اکثریت مطلق آراء به تصویب رسید .

 

36: بند  2 - نامه شماره 8316/13 مورخ 11/10/96 شهرداری بابل با این مضمون ، با  عنایت به نامه جناب آقای قربانعلی ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل مبنی بر مشارکت مالی این شهرداری بابت برگزاری هفتمین همایش "شلاب : شناخت فرهنگ مازندران " این شهرداری در نظر دارد جهت حمایت  مالی از برگزاری این همایش که به میزبانی بابل برگزار می گردد. مبلغ سی میلیون ریال از ردیف 41702 در وجه دبیرخانه همایش پرداخت نماید. در جلسه مطرح ، موافقت گردید .

36: بند 3 – نامه شماره 8309/37 مورخ 11/10/96 شهرداری بابل با این مضمون ، یک برگ صورت جلسه کمیسیون اضافه ارزش  مورخ 3/10/96  به مالکیت آقای سید عباس سلامت مالک پلاک 1459 بخش یک شرق واقع در ایثار 27 (مساحت 40/181 مترمربع – مساحت باقی مانده 65/85 مترمربع – شمال گذر 6 متری ، شرق گذر 15 متری . کاربری مسکونی . بافت قدیم )

با احداث بنا به صورت تجاری به مساحت 80 مترمربع ، با سطح اشغال 80/79 مترمربع ، به صورت 3 باب تجاری بالکن دار +  4 واحد کسری پارکینگ و عدم رعایت پس روی در ضلع جنوب به میزان 4 متر ضمن اخذ عوارضات و عوارض تغییر کاربری برابر تعرفه جدید مصوب شورا . در جلسه مطرح ضمن  طرح در کمیسیون ماده پنج  ، موافقت گردید .

36:بند 4 – نامه شماره 8310/37 مورخ 11/10/96شهرداری بابل با این مضمون ، پیرو نامه شماره 5517/37 مورخ 11/7/96و عطف به نامه شماره 2122/96/5 مورخ 22/9/96 و با توجه به نامه شماره 48724/41/86 مورخ 1/6/93 استانداری مازندران در خصوص پلاک 16/2815 بخش یک شرق واقع در فرهنگ شهر ، فاز اول .

با بازگشایی و احداث پیاده رو در ضلع جنوبی تجاری فوق به میزان 3 متر موافقت گردید .

در جلسه مطرح ، با اکثریت آرا ء موافقت گردید . آقای ابوالحسنی بدلیل حفظ فضای سبز با پیشنهاد شهرداری مخالف است .

 

36: بند 5- نامه شماره 8234/18 مورخ 9/10/96 شهرداری بابل با این مضمون ، گل فروشی های قسمت غربی محوطه شهرداری در معبر عام ایجاد شده و هم اکنون جزء پرترافیک ترین منطقه شهری محسوب می گردد اگر چه شاید در اختیار نهادن این دکه ها در زمان جانمایی به جهت حجم اندک عبور و مرور عابر پیاده و وسایل نقلیه در این منطقه قابل توجیه بوده است اما هم اکنون به جهت ضرورت کاهش بار ترافیکی و همچنین زیبا سازی فضای سبز محوطه شهرداری از یک سو و عدم انجام تعهدات مالی متصرفین ، ایجاب می نماید با اختیار حاصله از مفاد قرار داد منعقده رأساً بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید با توجه به احراز «ضرورت » تخلیه از ناحیه شهرداری ، در جلسه مطرح  ، با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید .

36 :بند 6- نامه آقای علی براری در خصوص اعتراض به  بند 2 مصوبه صورتجلسه مورخ 10/10/96  ، اصلاح بند مزبور  نامه شماره 8056/37 مورخ  03/10/96  شهرداری بابل   یک برگ صورت جلسه کمیسیون اضافه ارزش مورخ  26/09/96  به مالکیت آقای علی براری اطاقسرا مالک پلاک 3319 واقع  در برج بن،  روبروی گرمابه ملکی ( مساحت طبق سند 414 مترمربع ، مساحت موجود 35/472 مترمربع ، مساحت باقی مانده 87/350 مترمربع  ، جنوب گذر 16 متری ، غرب گذر 6 متری ، کاربری مسکونی )

با توجه به موارد مطروحه فوق  با احداث بنا به صورت 1 طبقه مسکونی  روی تجاری  بالکن دار + زیرزمین ، به صورت 5 دهنه تجاری به مساحت 175 مترمربع با سطح اشغال 265 مترمربع و کاهش پس روی 3 متر به 5/1 متر مشروط به احداث نمای بافت قدیم  ضمن اخذ عوارض برابر تعرفه جدید شورا موافقت به عمل آمد. در جلسه مطرح  ، با پیشنهاد شهرداری ، طرح درکمیسیون ماده پنج و مشروط به تأمین پارکینگ موافقت گردید .

36: بند 7 - نامه شماره 8317/13 مورخ 11/10/96 شهرداری بابل ، با عنایت به در پیش بودن آغاز چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ، شهرداری در نظر دارد نسبت به برگزاری برنامه ها و مراسم هایی مرتبط با این ایام با هدف زنده نگه داشتن و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و ایجاد فضایی شاد و پرنشاط برای کارکنان و شهروندان جمعاً تا مبلغ پانصد و نود میلیون ریال هزینه کرد از ردیف 360905 اقدام نماید در جلسه مطرح : با پیشنهاد شهرداری  با اکتریت آراء  موافقت گردید .

36: بند 8 - نامه شماره 12373/3/8623 مورخ 9/10/96 معاون استاندار و فرماندار ویژه و رئیس هیأت تطبیق شهرستان بابل درخصوص بررسی مصوبات صورتجلسه مورخ 21/9/96 و 26/9/96 و 28/9/96  در جلسه مطرح و به شرح ذیل اصلاح و تأکید  می گردد :  

ردیف 1 و 2 : بند 5 مصوبه مورخ 21/9/96 و بند 15 مصوبه مورخ  28/9/96 : شهرداری در صورت داشتن اعتبار و ارائه گزارش را اعلام نماید و شورا نسبت به مصوبه خود اصرار دارد .

ردیف 3 : بند 6 مصوبه مورخ 21/9/96 :  شورا به مصوبه  خود با احداث دیوار در طول مسیر  با توجه به ضرورت و تنش های اجتماعی اصرار دارد .

ردیف 4 : بند 4 مصوبه مورخ 26/9/96 : درخصوص بیمه تکمیلی موضوع فقط پیگیری از سوی همه مدیران می باشد و تسهیلات مقرر شده بود تا از پول های به خواب شهرداری جهت تعویض تاکسی های قدیمی تسهیلات پرداخت شود لذا شورا به مصوبه خود اصرار دارد.

ردیف 5 : بندهای 7 و 13 و 14 مصوبه مورخ 28/9/96 : شهرداری نسبت به توافقات کمیسیون ارزش شهرداری نظر مثبت و اصرار دارد.

36 :بند  9 - نامه شماره 8375/13 مورخ 12/10/96 شهرداری بابل ، در راستای شفافیت و استفاده بهینه از بودجه مصوب سال 1396 شهرداری بابل و با توجه به هماهنگی های بعمل آمده این شهرداری در نظر دارد نسبت به تمرکز انجام پروژه های عمرانی در سطح شهر اقدام نماید در جلسه مطرح :  ضمن موافقت کلیات مقررگردید  با اضافه شدن آیتمهای هزینه ای درخصوص جابجائی شهرداری بدون کسر آیتمهای پیشنهادی نسبت به درآمد مضاعف اقدام نماید.

36: بند 10 - نامه شماره 8197/13 مورخ 7/10/96 شهرداری بابل ، شهرداری در نظر دارد 39 عدد تابلو دیواری واقع در خیابان مدرس ، 5 عدد تابلو تبلیغاتی واقع در خیابان شریعتی – ضلع غربی دانشگاه نوشیروانی را براساس قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی برای مدت 3 سال به  اجاره واگذارنماید در جلسه مطرح : و با اجازه آگهی بابت 39 عدد تابلو دیواری خیابان مدرس مورد موافقت و درخصوص 5 عدد تابلوی جلوی دانشگاه با 2 سال اجاره با تعدیل قیمت کارشناسی و کسر 3/1 مورد موافقت و همچنین مقرر گردید تا در قرارداد قید گردد شهرداری در مناسبت ها اجاره استفاده از تابلوها را در هر دو مورد فوق داشته باشد .

36 : بند 11 – با توجه برگزاری جلسه مشترک سازمان انتقال خون با شورا در تاریخ 12/10/96 مقرر گردد نسبت به تجهیز و نوسازی کانکس در اختیار سازمان انتقال خون با توجه به اهمیت کار آن سازمان و ارائه خدمات به مردم مبلغ 000/000/200 ریال از طریق شهرداری به این امر اختصاص داد شود. لذا شهرداری مبلغ فوق الاشاره پیشنهادی را طی نامه با عنوان ردیف اعتباری مشخص به شورا ارجاع تا در جلسه اصلی شورا مصوب گردد .  

36 : بند 12- نامه شماره 8134/37 مورخ 5/10/96 شهرداری بابل - یکبرگ صورتجلسه کمیسیون اضافه ارزش مورخ 4/10/96 به مالکیت آقای ناصر قصاب و شرکاء مالک پلاک باقی مانده 1/2514 بخش یک شرق واقع در میدان کشوری ( مساحت سند 2022 مترمربع ، مساحت موجود 70/2188 مترمربع – مساحت واقع در تعریض 70/409 مترمربع – ضلع غرب گذر 18 متری ، ضلع جنوب از محور به عمق 3 متر و قوس میدان کشوری و سرگرد قاسمی . کاربری قسمتی صنعتی و قسمتی فضای سبز ( کاربری صنعتی به مساحت 1033 مترمربع – کاربری فضای سبز به مساحت 746 مترمربع ) .

با توجه به موقعیت خاص زمین و تعریض قابل توجه و با ارزش و مؤثر در پیرامون آن و اصلاح هندسی مناسب ورودی خیابان پر ترافیک سرگرد قاسمی و خیابان 18 متری سرداران 2 به میزان 70/409 مترمربع و تعدد مالکین با تغییرکاربری و تفکیک زمین ( ضمن اخذ عوارض تغییرکاربری و تفکیک برابر ماده 101 قانون شهرداریها ) و انجام یکی از بندهای ذیل ؛

  1. معرفی زمین جایگزین ( وفق بند 2 ماده 49 آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه ... مصوب 1384 ) متناسب با فضای سبز در شعاع عملکردی مناسب و تهاتر آن با عوارض بر طبق قیمت کارشناسی .

2-در جلسه مطرح : و با موافقت کلیات پرونده  و موافقت بند 1 در خصوص جایگزینی فضای سبز و ارسال به کمیسیون ماده 5 درصورت عدم تأمین پارکینگ های ساختمان مذکور در شعاع 200 متری خیابان طبرسی و یا سرگرد قاسمی نرسیده به بیمارستان بهشتی ، برای همه این موارد پارکینگ های فوق الذکر معرفی و به عنوان پارکینگ عمومی محسوب می گردد .

36: بند 13 -   نامه  مورخ  05/10/96 گروه هنری الفبا  به ریاست محترم  کمیسیون امور فرهنگی و اجتماعی شورا  ثبت در دفتر شورا به شماره  2423/96/5  مورخ  12/10/96 در خصوص اجرای (دن کامیلو ) در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان  نیازمند                حمایت های مالی و سخت افزاری از جانب شهرداری و شورای اسلامی شهرستان  ، در جلسه مطرح : عنداللزوم با ارائه  پیشنهاد از طریق شهرداری موافقت گردید .

در پایان جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.