گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ مصوبات/صورتجلسه مورخ 96/10/17/
شماره مصوبه : 84
تعداد
96/10/17
صورتجلسه مورخ 96/10/17
صورتجلسه مورخ 96/10/17

صورتجلسه اصلي شوراي اسلامي شهر بابل

نوع جلسه : اصلی                       رياست جلسه : رجب ملائی رئیسی               شماره جلسه :  96/5/37/ش      صفحه : 1

            شروع : 16/30                    خاتمه : 20             تاريخ :  96/10/17               محل تشکيل جلسه : شوراي اسلامي شهر

 

بر اساس هماهنگی به عمل آمده با اعضا ، سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر بابل در تاریخ 17/10/96 روز یکشنبه رأس ساعت 30/16  با حضور اعضای محترم و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید  در سالن جلسات برگزار گردید . در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس ملائی رئیسی ، ریاست محترم شورا ضمن عرض سلام و خیر مقدم به اعضا حاضر در نطق قبل از دستور کار جلسه که در خصوص پیشنهاد طرح و برنامه قابل اجرا و در حین اجرا از سوی  شهرداری بوده مطالبی فرمودند  ایشان پروژه مدخل ورودی غربی شهر را بسیار حائز اهمیت دانسته اند که در این خصوص شهرداری باید بخشی از عرض بلوار را که در گذشته فضای سبز بوده مصالح نامرغوب را بطور کامل  برداشت نمایند و یا بتن ریزی که قبلاً برای فضای سبز درنظر گرفته شده بتن را خالی و فضای خالی شده را  با مصالح مرغوب با بتن و با ضخامت مناسب ترمیم و بهسازی نمایند  که بعداً به مرور زمان با عبور خودروها نشست ننماید و شهرداری باید به دلیل اهمیت موضوع نظارت کافی و وافی داشته باشند و پیمانکاران  را ملزم به رعایت نکات فنی و اصولی نمایند . شهرداری از دوباره کاری در زمان  اجرای  فضاهای که باید ایجاد شود بپرهیزد  چون دوباره کاری باعث هدر رفت هزینه و وقت می گردد  باید در حین  اجرا پروژه محل غرس درخت و کاشت پایه های تیر برق در نظر گرفته شود. که عدم در نظر گرفتن این مکان ها بعداً موجب تخریب کارهای انجام شده نگردد . رئیس شورا همچنین در خصوص نشست روز دوشنبه 18/10/96  مدیرعامل محترم شرکت توزیع برق استان به اعضای محترم شورا  یاد آور  شدند و از آنها خواستند در صورت تمایل در جلسه مزبور حضور بهم رسانند .

در ادامه هر یک از اعضا محترم شورا در خصوص موضوع جلسه و در خصوص مسائل و مشکلات شهر و شهرداری مطالبی را بیان نمودند .  

پس اعضا بعد از بحث و بررسی و تبادل نظر نسبت به موضوعات مطرح شده  تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند :

37 :بند 1- با عنایت به حسیاست اجرای پروژه ورودی غربی و نحوه واگذاری آن به پیمانکاران از طریق مناقصه و فرآینده تشریفات مناقصه از سوی شهرداری ، مقرر گردید آقای تاجداران روند واگذاری موضوع که اهمیت خاصی برای شهر دارد را با دقت و مداقه بررسی و نتیجه را در جلسه بعدی شورا گزارش نمایند .

37: بند 2 : در خصوص پروژه در دست اجرای ورودی غربی شهر بابل به دلیل حساسیت موضوع و اهمیت کار  مقرر گردید شهرداری کاملاً نظارت کافی و وافی در بحث برداشت بلوار که قبلاً به عنوان فضای سبز استفاده می گردید و پرنمودن آن از مصالح مرغوب از قبیل شن و بتن ریزی با ضخامت مناسب و رعایت نکات فنی و اصولی اقدام گردد . شهرداری اهمیت موضوع را به پیمانکار ابلاغ نمایند.

37: بند 3- نامه شماره 164/96 مورخ 10/10/96 اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بابل درخصوص پرداخت هزینه های ایجاد بخش نسخ خطی و چاپ سنگی ، با توجه به بازدید بعمل آمده توسط مسئول محترم دفتر فنی اداره کل از کتابخانه عمومی شهیدان نجاریان با جانمائی بخش نسخ خطی و چاپ سنگی در طبقه دوم کتابخانه مذکور واقع در کلاس آموزشی موافقت گردید در جلسه مطرح : عنداللزوم در صورت  ارائه پیشنهاد موضوع از طریق شهرداری با درخواست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بابل موافقت می گردد  .

 

37 :بند 4- نامه شماره 96/165 مورخ 10/10/96 اداره کل کتابخانه های عمومی شهرستان بابل با این مضمون ، به منظور رفع محرومیت و خروج مهمترین عنصر فرهنگ ( کتاب ) از غربت و در راستای تحقق منویات مقام عظمای ولایت در چشم انداز افق 1404 و با عنایت به نقشه راه توسعه کتابخانه های عمومی این شهرستان ؛ این اداره با مساعدت فرزندان محترم مرحوم حاج میرزا آبادیان که از خیران گرانقدر این شهرستان می باشند اقدام به هبه و تهیه زمین در جنب مقبره سعید العلماء جهت ساخت کتابخانه عمومی نمودند که تاکنون کلیه هزینه های ساخت آن توسط خیرین گرانقدر تأمین گردیده است . از این رو با توجه به اینکه شهرداری منطقه یک بابت عوارض کتابخانه عمومی مبلغ 000/494/393 ریال معادل سی و نه میلیون و سیصد و چهل و نه هزار و چهار صد تومان را به عنوان بدهی به این اداره اعلام داشته است . لذا در راستای اخذ پایان کار و در جهت ادامه و تکمیل پروژه کتابخانه و همچنین ایجاد انگیزه در خیرین عزیز مبنی بر حمایت مسئولین شهرستان از فعالیتهای آنها ، خواهشمند است در صورت صلاحدید مبلغ بدهی مذکور از محل ماده 16 و 17 بودجه اختیاری شورا و شهرداری محترم نسبت به معافیت و پرداخت آن مساعدت گردد در جلسه مطرح : عنداللزوم با پیشنهاد موضوع از طریق شهرداری با کسر مبلغ مذکور از محل طلب نیم درصد مربوط به کتابخانه ها موافقت  می گردد.

37 : بند 5- نامه شماره 12521/3/8623 مورخ 12/10/96 معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 84636/12/84 مورخ 6/10/96 مدیرکل محترم مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری مازندران و ضمائم آن درخصوص پاسخ به ابهامات قانونی برگزاری جلسات کمیسیون توافق و اضافه ارزش در جلسه قرائت گردید .

 

37 : بند 6- نامه شماره 12604/3/8623 مورخ 14/10/96 معاون استاندار و فرماندار ویژه و رئیس هیئت تطبیق شهرستان بابل درخصوص بررسی مصوبات صورتجلسات مورخ 9/8/96 و 16/8/96 و 21/8/96 و 23/8/96 در جلسه مطرح ،و پس از بررسی ایرادات برشمرده  به شرح ذیل اصلاح می گردد :

ردیف 1 : بند 2 صورتجلسه مورخ 9/8/96 : تقاضا و قول قبلی بزرگان شهر بود ، لذا شورا به مصوبه اصرار دارد .

ردیف 2 : بند 4 صورتجلسه مورخ 9/8/96 : هیچگونه دخالتی در رأی صورت نگرفته ، با توجه به رأی کمیسیون ماده صد که اعلام شده بود درخصوص قیمت تجاوز شارع بوده ، لذا اصرار به مصوبه داریم .

ردیف 3 : بند 5 و 12 صورتجلسه مورخ 9/8/96 : شهرداری درخصوص قرار دادن واسناد و مدارک و ارائه به کمیته تطبیق اقدام نماید .

ردیف 4 : بند 6 و 12 صورتجلسه مورخ 9/8/96 : شورا منتظر نظر و آراء هیأت حل اختلاف می ماند .

ردیف 5 : بند 9 صورتجلسه مورخ 9/8/96 : شورا به انتخاب انجمن شورایاری محل و مصوبه خود در این خصوص اصرار دارد .

ردیف 6 : بند 5 و 6 و 7 و 8 صورتجلسه مورخ 9/8/ 96 و بند 3 و 4 و 5 صورتجلسه مورخ 21/8/96 و بند 7-8-9 صورتجلسه مورخ 23/8/96  : شورا به نظر خود اصرار دارد .

ردیف 7 و 8 و 9 : بند 2 و 3 و 5 صورتجلسه مورخ 16/8/96 : شورا به نظر خود اصرار دارد .

ردیف 10 : بند 12 صورتجلسه مورخ 16/8/96 : کمیته تطبیق در صورتیکه مصوبه مغایرتی ندارد لذا نیازی به نوشتار نیست .

ردیف 11 : بند 16 صورتجلسه مورخ 16/8/96 : آقای رضوانیان بازنشسته و مدارک به پیوست ارسال می گردد .

ردیف 12 : بند 18 صورتجلسه مورخ 16/8/96 : مصوبه قبلی شورا در آن خصوص حسب درخواست جهت بررسی بپیوست ارسال می گردد .

ردیف 13 : بند 21 مصوبه مورخ 16/8/96 : شورا به مصوبه خود اصرار دارد .

ردیف 14 : بند 5 مصوبه مورخ 23/8/96 : شورا به مصوبه خود اصرار دارد .

ردیف 15 : بند 10 مصوبه مورخ 23/8/96 : براساس سیاست کلی نظام به جهت حمایت از زلزله زدگان شورا به مصوبه خود اصرار دارد .

37 : بند 7- نامه شماره 8014/37 مورخ 2/10/96 شهرداری بابل ، با این مضمون ، یک برگ  صورتجلسه کمیسیون اضافه ارزش مورخ 19/9/96 به مالکیت آقای بهرام رضا علی زاده سرستی مالک پلاک 2243/567/2326 واقع در خیابان شریعتی خیابان گل قطعه 10 تفکیکی ( دارای پروانه شماره 96011668 مورخ 21/8/96 به صورت 4 طبقه روی پیلوت 2 واحدی می باشد . جنوب گذر 8 متری ، غرب گذر 10 متری . مساحت 30/271 متری ، مساحت باقی مانده 30/247 مترمربع ) .

با احداث بنا به صورت 5 طبقه روی پیلوت 3 واحدی ( طبقات اول و دوم ، سوم و چهارم به صورت دوبلکس ) با سطح اشغال 150 مترمربع که تعداد 5 واحد پارکینگ ( 3 واحد اصلی ، 2 واحد مزاحم ) تأمین می باشد ضمن اخذ عوارض برابر تعرفه جدید مصوب شورا و ارزش افزوده طبقه 5 ، 2 برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت بعمل آمد در جلسه مطرح : در صورت منوط به تأمین پارکینگ و طرح در کمیسیون ماده پنج با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید .

37 : بند 8- نامه شماره 8406/37 مورخ 13/10/96 شهرداری بابل ، با این مضمون ، یک برگ صورتجلسه کمیسیون اضافه ارزش موزخ 3/10/96 به مالکیت آقای غلامحسین روحی بورا مالک پلاک 8803/49/2326 واقع در میدان حمزه کلا شهرک دانش سلمان فارسی 11 ( مساحت طبق سند 5/164 مترمربع مساحت واقع در تعریض 99/26 مترمربع ضلع جنوب گذر 12 متری دارای خط پروژه . کاربری ارغوانی ) .  

برابر ساخت و سازهای اطراف و با توجه به اینکه پلاک فوق به صورت کاربری ارغوانی بوده و طبق تبصره 2 صفحه 20 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر بابل ، مساحت اینگونه کاربری ها به عنوان سرانه کاربری های خدماتی منظور نگردیده و مازاد سرانه             می باشد تعیین کاربری آنها نیاز به اراضی جایگزین ندارد بنابراین شهرداری جهت اجرای ضوابط طرح تفصیلی خواهان تعیین کاربری موصوف به مسکونی می باشد برابر ضوابط طرح تفصیلی با تعیین کاربری از ارغوانی به مسکونی ضمن اخذ عوارض تغییرکاربری برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت بعمل آمد. درجلسه مطرح : پیشنهاد شهرداری  ،ضمن  طرح در کمیسیون ماده پنج ،  موافقت گردید.

37 : بند 9- نامه شماره 8547/13 مورخ 17/10/96 شهرداری بابل درخصوص پرداخت پاداش و مساعدت و کمک براساس نامه  پاراف خزانه دار محترم شورا  ، این شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به هر یک از آقایان بابک ابهرزاد ، کیوان یوسف پوری ، داود حاجی آقانژاد ، عزیزاله حسن پور بابت پوشش مناسب اخبار مربوط به نامزدهای انتخاب شهردار در کانالها و فضاهای مجازی از ردیف 20518 پرداخت نماید در جلسه مطرح : با پیشنهاد شهرداری  موافقت گردید .

37 : بند 10- نامه شماره 8422/25 مورخ 14/10/96 شهرداری بابل ، قرارداد کانون تبلیغاتی نمادید به نمایندگی آقای شکیبایی فر  درخصوص تابلوی بیلبوردی به ابعاد 90 مترمربع واقع در ضلع جنوب غربی میدان کشوری به اتمام رسیده است . لذا با توجه به اینکه سازه مورد نظر متعلق به کانون نمادید بوده و این کانون با درخواست انجمن یاری به کودکان مبتلا به سرطان شهرستان بابل مبنی بر بهره برداری این بیلبورد در جهت کمک به هزینه های درمان بیماران سرطانی موافق می باشد .در جلسه مطرح : موافقت گردید .

37 : بند 11- نامه شماره 8407/37 مورخ 13/10/96 شهرداری بابل ، با این مضمون  یک برگ صورتجلسه کمیسیون اضافه ارزش مورخ 3/10/96 به مالکیت آقای سید علی حسینیان مالک پلاک 5587/6633/2326 واقع در خ شریعتی معلم 26 سنبل 1
 ( مساحت 75/303 مترمربع
فاقد تعریض   جنوب گذر 10 متری . کاربری مسکونی ) .

با احداث بنا به صورت 5 طبقه روی پیلوت 5 واحدی با سطح اشغال 158 مترمربع ، ضمن اخذ عوارض برابر تعرفه جدید مصوب شورا و اخذ ارزش افزوده طبقه 5 ، 2 برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت بعمل آمد. در جلسه مطرح : به شرط تأمین پارکینگ و طرح در کمیسیون ماده پنج با پیشنها د شهرداری موافقت گردید .

 

37 : بند 12- نامه شماره 8408/37 مورخ 13/10/96 شهرداری بابل ، با این مضمون ، یک برگ صورتجلسه کمیسیون اضافه ارزش مورخ 10/10/96 به مالکیت خانم سیده محرم طاهری اطاقسرا مالک پلاک کارافه واقع در پل محمد حسن خان کوچه فلسطین 24 کوچه اتحاد7  ( مساحت 2/102 مترمربع مساحت باقی مانده 8/90 مترمربع ضلع جنوب از محور به عمق 4 متر ، ضلع شمال قسمتی انتهای بن بست ) .

درخصوص تجاوز به شارع به میزان 40/2 مترمربع ، ضمن اخذ مبلغ 000/200/7 ریال و تعهد رسمی مبنی بر اینکه در زمان نوسازی یا بازسازی مجدد نسبت به رعایت عقب نشینی اقدام نماید .در جلسه مطرح : با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید .

37 : بند 13- صورتجلسه کمیسیون عمران مورخ 16/10/96 در جلسه اصلی شورا مطرح و بندهای ذیل به تصویب رسید .

1-با توجه به درخواست شهروندان نسبت به آسفالت کوچه  ها و معابر مقرر گردید شهرداری و سازمان عمران در خواست های شهروندان را اولویت بندی نموده و در اجابت به در خواست شهروندان  اولویت با آن  منطقه ای  که عوارض شهرداری را پرداخت
 می نمایند و شهرداری را در ارائه خدمت به شهروندان کمک می نمایند و همچنین  بر اساس جمعیت کوچه و معابر  اقدام نمایند .

2-مقررگردید سازمان عمران به هر نحوی از انحا مشکل کارخانه آسفالت را حل و فصل نماید تا هیچ وقت چرخ کارخانه آسفالت که آسفالت شهر را تأمین می کند با مشکل خرابی و نداشتن مواد اولیه رو برو نباشد .که این موضوع نیاز به تدابیر و تمهیدات  از قبل توسط مسئولین اجرایی مربوطه می باشد .و معاونت مالی شهرداری نسبت به خرید قیر همواره مساعدت نماید.

3-مقررگردید شهرداری و سازمان عمران نسبت به آسفالت کوچه و معابر  به جز کوچه پاسداران که باید اساسی و تخصصی  مورد بررسی و شیب بندی آن صورت پذیرد و به بخش خصوصی جهت عملیات آسفالت واگذار شود .   مشکلات و مسائل شهر در حوزه آسفالت  را ظرف 40  روز آینده  ترمیم و بهسازی ونواقص موجود در کوچه ها و معابر از قبیل چاله ها که بر اثر نشست سطح زمین به وجود آمده یا در اثر انشعاب آب ایجاد گردیده  رفع نمایند  .

در ادامه جلسه با حضور دهیار  و اعضای محترم شورای اسلامی روستای درازکلا بخش بابلکنار  در خصوص حمل زباله با خودروهای سنگین
 (تریلی )که گاهاً موجب ایجاد اتفاقات و نارضایتی  اهالی در مسیر خصوصاً اهالی روستا مزبور می گردد و  مسائل و مشکلات پیرامون این موضوع  بحث و تبادل نظر گردیدکه  در پایان رضایت شرکت کنندگان در جلسه را به همراه داشت و مصوبه ای به شرح ذیل اتخاذ گردید.

37: بند 14- بحث پیگیری مصوبات گذشته شورا و هماهنگی ها در این خصوص مقرر گردید رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا نسبت به اجابت خواسته اهالی روستای درازکلا  اقدام لازم معمول فرمایند.

 در پایان جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.