گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ مصوبات/صورتجلسه مورخ 96/11/15/
شماره مصوبه : 91
تعداد
96/11/15
صورتجلسه مورخ  96/11/15
صورتجلسه مورخ 96/11/15

صورتجلسه اصلي شوراي اسلامي شهر بابل

نوع جلسه : اصلی         رياست جلسه : رجب ملائی رئیسی           شماره جلسه :  45 /96/5/ش         صفحه : 1

            شروع : 30/16   خاتمه : 20                         تاريخ :96/11/15       محل تشکيل جلسه :    شوراي اسلامي شهر بابل

 

  مدعوين جلسه:  مدعوين جلسه: مسئول مالی ، اصناف شهرداری        

 

در پی هماهنگی از قبل  جلسه شورای اسلامی شهر بابل در روز یک شنبه مورخه  15/11/96 رأس ساعت 30/16 در سالن جلسات با تلاوتی آیاتی چند از کلام الله مجید با حضور اعضای محترم شورا برگزار گردیده است . در ابتدای جلسه آقای مهندس ملایی رئیسی ، رئیس شورا ضمن عرض سلام و خیرمقدم به اعضا محترم  در نطق قبل ازدستور کار جلسه  که در خصوص بررسی طرح ها پیشنهادی و پروژه های در دست احداث  شهرداری و نامه های وارده به شورا ،  مطالبی را در خصوص  مسائل و مشکلات این روز های اخیر شهر و شهرداری و شورا بیان داشتند و سپس  در مورد بودجه پیشنهادی  شهرداری برای سال 97 نکاتی فنی و اصولی را یاد آور شدند و از اعضا شورا خواستند تا کلیات بودجه ارائه شده از سوی شهرداری را  به تصویب رسانند.  تا جزئیات  و فصول در کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی شورا  بطور دقیق مشکافی و  بررسی ،  بعد در صحن شورا در خصوص آن بحث گردد .  

سپس هر یک از اعضا محترم  شورا در خصوص  موضوع جلسه ،  نکته  نظرات شان را بیان نمودند.

  و  بعد از بحث و بررسی وتبادل نظر  و  پیشنهادهای ارائه شده از سوی اعضا شورا  و اتخاذ تصمیم در خصوص نامه های   مطروحه  مواردی به شرح ذیل مصوب گردید :

45 : بند 1 – با توجه به  پیشنهاد شهرداری در خصوص کلیات بودجه سال 1397 به مبلغ 000/000/000/286 تومان  موضوع کلیات بودجه سال 97  شهرداری با اکثریت آراء مورد موافقت اعضا قرار گرفت .

45: بند2-  نامه شماره 8938/37 مورخ 28/10/96 شهرداری بابل با این مضمون  یک برگ صورت جلسه کمیسیون ماده 10 قانون مدنی مورخ 24/10/96 به مالکیت وحید قلی زاده مالک پلاک 255/2337 بخش دو غرب واقع در خورشید کلا کوی مهرگان؛ شمال گذر 6 متری ، جنوب گذر 14 متری دارای پروانه ساختمان به شماره 96005828 مورخ 19/6/96 به صورت 5 طبقه روی پیلوت 5 واحدی و عدم خلاف به شماره 96014273 مورخ 11/10/96 می باشد.

با توجه به ساخت و ساز اطراف با احداث بنا در طبقه ششم تک واحدی به مساحت 50/125 مترمربع ، ضمن اخذ عوارض ارزش افزوده طبقه ششم ، 2 برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت به عمل آمد .در جلسه مطرح : با پیشنهاد شهرداری ، طرح در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

 

45: بند 3- نامه شماره 9286/34 مورخ 8/11/96 شهرداری بابل با این مضمون یک برگ صورت جلسه کمیسیون وفق ماده 10قانون مدنی مورخ 3/11/96 به مالکیت خانم طاهره حسن زاده مالک پلاک 48/2581 بخش یکشرق واقع در اکبرین کوچه ایرانسل؛ ( مساحت 200 مترمربع مساحت واقع در تعریض 2 متر مربع مساحت باقی مانده 198 مترمربع- ضلع جنوب از محور به عمق 5 متر ، کاربری درمانی.

با توجه به ساخت و سازهای اطراف و نامه عدم نیاز علوم پزشکی به شماره 1042- در 30/پ با تغییر کاربری از درمانی به مسکونی ضمن اخذ عوارض تغییر کاربری برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت به عمل آمد. در جلسه مطرح : با پیشنهاد شهرداری ، طرح در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

 

45: بند 4- نامه شماره 9365/34 مورخ 10/11/96 شهرداری بابل  باین مضمون ، یک برگ صورت جلسه کمیسیون وفق ماده 10 قانون مدنی مورخ 8/11/96 به مالکیت آقای سید رضا موسوی نتاج مالک پلاک 2960 واقع در خ بسطامی جنب بانک صادرات نبش نیایش 10- ساختمان مازیار و آقای سید جعفر بوی افروز مالک پلاک 543/172/3/3624 واقع در امیر کبیر غربی- مهتاب 8.

در اجرای ماده 10 قانون مدنی شهرداری و مالک پلاک 2960 توافق نمودند ما به ازاء مبلغ جریمه فوق مالک یک واحد اداری واقع در طبقه 3 واحد 5 به متراژ 86 مترمربع در پلاک ثبتی یاد شده را با استعلام ثبتی و یک واحد آپارتمان مسکونی در پلاک ثبتی 543/172/3/3624 واقع در طبقه 6 به آدرس امیر کبیر غربی ، مهتاب 8 که هر دو به قیمت کارشناسی روز زمین (طبقه نقشه پیوست) توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می گردد به شهرداری واگذار نماید. در جلسه مطرح با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.

 

45: بند 5-  نامه شماره 9356/34 مورخ 10/11/96 شهرداری بابل با این مضمون ،  یک برگ صورتجلسه کمیسیون وفق ماده 10 قانون مدنی مورخ 8/11/96 به مالکیت آقای سید عبداله طاهری تاری مالک پلاک 43/38/3/2725 واقع در کمربندی غربی روبروی بنیاد جانبازان- بین توحید 2 و3 ؛ ( مساحت موجود 76/219 مترمربع مساحت باقی مانده 67/170 مترمربع شرق گذر 36 متری ، غرب گذر 36 متری ، کاربری مسکونی و تجاری).

با احداث بنا به صورت 2 باب تجاری بالکن دار در طبقه همکف به مساحت کلی 121 مترمربع ضمن تأمین 5 واحد پارکینگ و اخذ عوارض ارزش افزوده تجاری 2 برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت بعمل آمد. در جلسه مطرح با پیشنهاد شهرداری ،  طرح در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

45: بند6-نامه شماره 9285/34  مورخ 8/11/96 شهرداری بابل با این مضمون ، یک برگ صورت جلسه کمیسیون وفق ماده 10 قانون مدنی مورخ 1/11/96 به مالکیت آقای محمد باغبانیان مالک پلاک 27771/4869 واقع در کاظم بیکی سادات محله سادات 18 ؛ ( مساحت برابر سند 57/87 متر مربع فاقد تعریض ضلع جنوب انتهای گذر 8 متری . کاربری فضای سبز.

با توجه به ساخت و سازهای اطراف و مساحت کم زمین با تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی ضمن اخذ عوارض تغییر کاربری تعرفه جدید مصوب شورا موافقت بعمل آمد. در جلسه مطرح: با پیشنهاد شهرداری ، طرح در کمیسیون ماده پنج موافقت گردید.

 

45 : بند 7- نامه شماره 8939/37 مورخ 28/10/96 شهرداری بابل با این مضمون ، یک برگ صورتجلسه کمیسیون مورخ 24/10/96 به مالکیت خانم وجیهه علی جان زاده مالک پلاک 1364 بخش یک شرق واقع در سه راه سنگ پل – ایثار 21 –   خردمند 8 . ( مساحت 80/88 مترمربع – مساحت باقی مانده 95/74 مترمربع – ضلع غرب گذر 6 متری ، کاربری مسکونی ، بافت قدیم ) . 

با توجه به زیر حد نصاب قرار گرفتن مساحت زمین و برابر ساخت و سازهای اطراف ، با احداث بنا به صورت 2 طبقه روی پیلوت تک واحدی و کاهش پسروی ضلع شمال از 3 متر به 2 متر ضمن اخذ عوارض برابر تعرفه حدید مصوب شورا موافقت بعمل آمد .در جلسه  مطرح : با پیشنهاد شهرداری ، طرح در کمیسیون ماده پنج موافقت گردید .

 

45 : بند 8- نامه شماره 9123/37 مورخ 3/11/96 شهرداری بابل با این مضمون ، یک برگ صورتجلسه وفق ماده 10 قانون مدنی مورخ 24/10/96 به مالکیت خانم عالیه خلیلیان حمزه کلائی مالک پلاک 10234/10223/2326 واقع در انتهای بسیج 11 .  ( مساحت 87/424 مترمربع ، مساحت واقع در تعریض 69/52 مترمربع ، مساحت باقی مانده 18/372 مترمربع – ضلع شرق از محور به عمق 6 متر ، شمال از محور به عمق 4 متر ، کاربری ارغوانی ) .

با توجه به اینکه پلاک فوق به صورت کاربری ارغوانی بوده طبق تبصره 2 ص 20 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر بابل ، مساحت اینگونه کاربری ها به عنوان سرانه کاربری های خدماتی منظور نگردیده و مازاد سرانه می باشد ، تعیین کاربری آنها به اراضی جایگزین ندارد . بنابراین شهرداری جهت اجرای ضوابط طرح تفصیلی خواهان تغییر کاربری موصوف به مسکونی می باشد . برابر ضوابط طرح تفصیلی با تعیین کاربری از ارغوانی به مسکونی ضمن اخذ عوارض تعیین کاربری 5/2 برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت به عمل آمد. در جلسه مطرح :  با طرح در کمیسیون ماده پنج و برابر با تعرفه جدید مصوب شورا موافقت گردید و پیشنهاد شهرداری در این خصوص که 5/2 برابر تعرفه جدید شورا بوده با توجه به کاربری ارغوانی ملک و متضرر نگردیدن مالک اصلاح گردد .

 

 

45 : بند 9- نامه شماره 9025/37 مورخ 1/11/96 شهرداری بابل با این مضمون ، یک برگ صورتجلسه کمیسیون وفق ماده 10 قانون مدنی مورخ 24/10/96 به مالکیت آقای سید مهدی کتابچی مالک پلاک تجمیعی 10086/611 و 9470/2326 واقع در میدان هفت تیر روبروی دبیرستان نیکان : ( مساحت برابر سند 4765 مترمربع مساحت واقع در تعریض 10/192 مترمربع مساحت باقی مانده 9/4572 مترمربع  ضلع شمال 16 متری دارای خط پروژه ضلع شرق قسمتی انتهای بن بست 6 متری . کاربری باغ اولویت دوم ) .

با عنایت به دستور استاندار محترم وقت و مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری در پی نوشت درخواست مالک به شماره 10024 مورخ 6/8/96 ثبت دبیرخانه شهرداری مبنی بر اعمال مساعدت ویژه و طرح موضوع در کمیسیون ماده پنج ، با  تغییرکاربری از باغ اولویت دوم به مسکونی ضمن اخذ عوارض تغییرکاربری برابر تعرفه جدید مصوب شورا و با تفکیک و اخذ قدرالسهم مندرج در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها به میزان 10 درصد ضمن اخذ عوارض برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت بعمل آمد.در جلسه مطرح : با پیشنهاد شهرداری موافقت نگردید .

 

45 : بند 10- نامه شماره 9465/34 مورخ 12/11/96 شهرداری بابل با این مضمون ، یک برگ صورتجلسه کمیسیون وفق ماده 10 قانون مدنی مورخ 1/11/96 به مالکیت خانم شوکا راشد مالک پلاک 342/78/3623 واقع در خ ضرابپوری بعد از چهارراه اول سمت راست . ( مساحت 50/344 مترمربع مساحت باقی مانده 60/314 مترمربع جنوب گذر 16 متری ، کاربری مسکونی ) .

با توجه به ساخت و سازهای اطراف با احداث بنا به صورت 7 طبقه روی پیلوت و زیرزمین 6 واحدی ( طبقه ششم و هفتم به صورت دوبلکس ) و اخذ عوارض برابر تعرفه جدید مصوب شورا و ارزش افزوده طبقه ششم ، 5/1 برابر تعرفه جدید مصوب شورا و یا در صورت موافقت 7 طبقه ، ارزش افزوده 2 برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت به عمل آمد .در جلسه مطرح : با طرح در کمیسیون ماده پنج با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید .

 

45 : بند 11  نامه شماره 9468/34 مورخ 12/11/96 شهرداری بابل با این مضمون ، یک برگ صورتجلسه کمیسیون وفق ماده 10 قانون مدنی مورخ 8/11/96 به مالکیت آقای علیرضا مرادی و شریک مالک پلاک 4118/2326 واقع در میدان حمزه کلا بسیج 1 - بعداز چهارراه همت آباد . ( مساحت طبق سند 80/72 مترمربع مساحت موجود 50/68 مترمربع مساحت باقی مانده 80/67 مترمربع شرق گذر 6 متری ، کاربری مسکونی ) .

با توجه به مساحت کم و شکل هندسی زمین با احداث بنا به صورت 2 طبقه روی پیلوت تک واحدی با سطح اشغال 57 مترمربع و عدم رعایت پسروی ضلع شرق و کاهش پس روی در ضلع غرب از 3 متر به 5/1 متر ضمن اخذ عوارض برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت به عمل آمد. در جلسه مطرح : با طرح در کمیسیون ماده پنج با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید .

45: بند 12 نامه شماره 9466/34 مورخ 12/11/96 شهرداری بابل ، با این مضمون ، یک برگ صورت جلسه کمیسیون وفق ماده 10 قانون مدنی مورخ 8/11/96 به مالکیت آقای غلامعباس امیر سلیمانی مالک پلاک تجمیعی 44/2573 و 12/2573 واقع در میدان کارگر خ امام- فرهنگ 3 چمن 2؛ ( مساحت 06/452 متر مربع- مساحت باقی مانده 16/426 مترمربع شمال گذر 10 متری ، جنوب گذر 6 متری  ،کاربری مسکونی.

با احداث بنا در طبقه پنجم با سطح اشغال 9/281 مترمربع ضمن اخذ عوارض ارزش افزوده 2 برابر تعرفه جدید مصوب شورا موافقت به عمل آمد. در جلسه مطرح : با پیشنهاد شهرداری طرح در کمیسیون ماده پنج موافقت گردید.

«در پایان جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت»