گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اعضای شورا/

مهندس سید مقیم مقیمی درزی

سمت: عضو شورا و رئیس کمیسیون فنی و عمرانی

 


مهندس میر مقیم مقیمی  درزی

تحصیلات : فوق لیسانس رشته عمران -عمران

عضو هیات رئیسه شورای عالی استانهای کشور

نماینده استان مازندران در شورای عالی استانهای کشور

عضو کمیسیون توسعه و عمران شورای عالی استانهای کشور

عضو شورای اسلامی استان مازندران

عضو  شورای  اسلامی  شهرستان بابل

عضو شورای اسلامی شهر بابل دوره پنجم

رئیس کمیسیون فنی  و عمرانی  شورای  اسلامی  شهر بابل