گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اعضای شورا/

سید مهدی تاجداران

سمت: عضو شورا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه

 

 

 

سید مهدی تاجداران

تاریخ تولد:1336/6/2

تحصیلات:کارشناسی ارشد(مدیریت اقتصاد)

سوابق اجرایی:30سال مدیریت در سازمان های صنفی،20سال رییس اتاق اصناف شهرستان بابل

عضو هئیت رییسه دوره پنجم شورا