گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اعضای شورا/

غفار آری

سمت: رییس کمیسیون حمل ونقل شورای اسلامی شهر بابل

 

 

تاریخ تولد:1339

تحصیلات:دانشجوی دکتری علوم سیاسی 

سوابق اجرایی:10سال سابقه کار در شورای اسلامی شهر وشهرستان بابل

سابقه چندساله در مدیریت اجرایی سازمان حمل ونقل واتحادیه های کشور واستان