گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اعضای شورا/

مهندس حسن احمدزاده عالمی

سمت: عضو شورا

 

تاریخ تولد:1350/01/01

تحصیلات : ارشد سازه

سوابق اجرایی:عضو هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان بابل-

رییس هیات مدیره انجمن مهندسین مجری ساختمان شهرستان بابل-

عضو شورای اسلامی دوره چهارم-عضو کمیسیون ورزش سازمان نظان مهندسی استان مازندران-

عضو هیات رییسه شورای اسلامی دوره چهارم به مدت سه سال