گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اعضای شورا/

مهدی پورچالی سماکوش

سمت: خزانه دار شورای اسلامی شهر بابل

 

متولد: 1361/06/01

تحصیلات : کارشناس حقوق

سوابق اجرایی:رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمان بابل (از سال 89 تاکنون)

عضو هیات مدیره و دبیر کانون کارگران استان (از سال 90تاکنون)

مشاور کانون انجمن های کارگری سلختمان کشور (از سال 92 تاکن.ن )

مشاور مدیرکل تعاون ،کارو رفاه اجتماعی استان