گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/اعضای شورا/

مهدی علیجانزاده کاشی

سمت: عضو شورا و رئیس کمیسیون فضای سبز ، زیباسازی و پارکها

   

 

   

 

مهدی علیجانزاده کاشی

 

متولد :1355 

 

تحصیلات: کارشناس ارشد فقه وحقوق  - لیسانس تربیت بدنی 

 

سوابق:از  دبیران  ورزشی  مدارس شهرستان بابل 

عضو هیئت رئیسه دوره چهارم  و پنجم شورای  اسلامی  شهر بابل 

رئیس کمیسیون فضای سبز ، زیباسازی  و پارکهای  شورای  اسلامی  شهر بابل