گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/دومین همايش شهرداران استان مازندران به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهربابل برگزارشد./
کد محتوا : 505
تعداد
2018-02-24 08:36:31
دومین همايش شهرداران استان مازندران به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهربابل برگزارشد.

دومین همايش شهرداران استان مازندران به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهربابل برگزارشد.

 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهربابل دومين  همایش شهرداران استان مازندران باحضور رئيس و اعضای شوراي اسلامي شهر و شهردار بابل  وسایرمسئولین مربوطه استانی وشهرستانی با موضوع  نهال کاری  وارتقای سرانه فضای سبز در سطح استان در سالن همایشات شورای اسلامی شهربابل برگزار شد.

در ابتدای جلسه

مهندس ملایی ریاست شورای اسلامی شهر بابل ضمن خیرمقدم و خوش آمدگو یی بیان داشت:متاسفانه طی سالهای اخیر کره زمین وطبیعت دستخوش اتفاقات تلخی شده است چنانکه وقتی به سفرنامه نیما یوشیج به بابل مراجعه میکنیم شهر بابل را با درختانی بلند وسایه افکن توصیف نموده است در حالی که در حال حاضر چنین درختانی در شهر بابل دیده نمیشود.

رییس شورای اسلامی شهر بابل با اشاره به عقب نشینی های پهنه جنگلی در استان مازندران افزود:پهنه مرکزی جنگل از لب دریا ۴۰ تا ۵۰ کیلو مترعقب نشینی کرده است و واقعیتی تلخ تر انکه متاسفانه این عقب نشینی ها در ارتفاعات بالادست نیز رخنه کرده است .

وی اظهار داشت:با توجه به اینکه برنامه پنجم توسعه را پشت سر گذاشته ایم ودر برنامه ششم بسرمیبریم اما نتوانستیم  به حداقل های مورد نظر در سرانه فضای سبز برسیم.

مهندس ملایی بیان داشت :طبق برنامه پنجم توسعه ،میزان سرانه فضای سبز 8متر تعیین گردید اما تاکنون توانستیم به 2/2 متر  از ان در شهر بابل دست یابیم که با  فاصله زیادی با استاندار تعیین شده داریم در صورتیکه در کشورهای توسعه یافته وضعیت فضای سبز تجهیز شده  ۲۲ تا ۲۵ متر  می باشد.

رییس شورای اسلامی شهر  بابل  با اشاره به نامهای قدیمی در شهر بابل مانند اجابن-موزی بن-و... گفت:در زمان های قدیم با توجه به سازگاری منطقه کاشت درخت انجام می گردید تا سازگار با محیط رشد نماید ولی در حال حاضر درختان کاشته می شوند اما رشد نمی کنند که باید در این زمینه  توجه بیشتری نمود و با مطالعات منطقه ونوع سازگاری نهال سبب افزایش فضای سبز شهری شد.

مهندس ملایی غرس و نگهداری درختان توسط شهروندان را از عوامل مهم در افزایش  وضعیت فضای سبزشهری دانست وگفت : فرهنگ سازی جهت همکاری  ومشارکت شهروندان در احیای فضای سبز باید نهادینه شود.