گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/اولین نشست ،شورای پنجم درخصوص نامگذاری معابر و میادین شهری برگزار شد/
کد محتوا : 507
تعداد
2018-02-24 12:19:38
اولین نشست ،شورای پنجم درخصوص نامگذاری معابر و میادین شهری برگزار شد

اولین نشست ،شورای پنجم درخصوص نامگذاری معابر و میادین شهری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بابل:جلسه کمیسیون فرهنگی واموراجتماعی  شورای اسلامی شهر بابل به ریاست مهندس جواد بیژنی با حضوراعضای کمیسیون امورفرهنگی و اجتماعی شورا مهندس کیانی معاونت خدمات شهری شهرداری بابل وبا 

موضوع بررسی پیشنهادهای واصله در خصوص نامگذاری میادین و معابرشهری برگزار شد.

مهندس بیژنی رئیس کمیسیون فرهنگی شورا با اشاره به اینکه این جلسه نخستین نشست در دوره کاری شورای پنجم درخصوص نامگذاری معابر و میادین شهری است افزود با توجه به غفلت دوره های قبل نسبت به الویت های ثانویه ذکر شده در آئین نامه نامگذاری، 

نظیر اسامی مظاهر طبیعت، واژگان بومی، نام شخصیت های فرهنگی ورزشی،  و مفاهیم مبتنی بر اندیشه و هنر، امروزه این موارد توجه مضاعفی را می طلبد.

دکتر شهابی: نامگذاری در شهرها بر دواساس است1) مشخص کننده بودن آن منطقه 2) دستیابی و دسترسی آسان  به آدرس  مورد نظر می باشد برهمین اساس باید نامگذاری ها با دقت و طبق اولویت ها ومتناسب با تاریخ وفرهنگ منطقه انجام شود. ضمناً اسامی 

معابری که گوش و خاطره مردم سالها با آن آشنایی دارند وقتی مغایریتی با ضوابط نامگذاری ندارند بهتر است حفظ شود.

 مهندس شافعیان :برای آنکه کوچه شناسنامه دار شود اسمی که انتخاب می شود باید هم راستا و متناسب اسم خیابان اصلی یا نام محله  باشد.

 فرامرزابوالحسنی: نام برخی از شهدا و نخبگان و بزرگان این شهر تاکنون در نامگذاری استفاده نشده است و مورد غفلت واقع گردیده مثلاً شهید امیر سرلشکر خلبان مفقودالاثر ابوالحسن ابوالحسنی خلبان تیزپرواز هواپیمای شکاری F5  از شهدا وخلبانان بنام

استان مازندران تاکنون نام ایشان درنامگذاری های سطح شهر مطرح نگردیده است و بعنوان پیشنهاد شایسته است نام این شهید خوشنام و جاویدالاثر را در یکی از میادین وخیابان های شهر استفاده گردد. نائب رئیس شورا با توجه به اینکه برخی خیابان ها در بابل نام

ندارند و یا اینکه اسم داشته و مصوبه ندارند، تأکید کرد باید در اولین فرصت این نقیصه را رفع نمود.