گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/مهدی کاشی رییس کمیسیون سیما منظروفضای سبز شورای اسلامی شهربابل از فضا سازی و نهال کاری در ورودی موزیرج خبر داد/
کد محتوا : 508
تعداد
2018-02-24 12:36:04
مهدی کاشی رییس کمیسیون سیما منظروفضای سبز شورای اسلامی شهربابل از فضا سازی و نهال کاری در ورودی موزیرج خبر داد

مهدی کاشی رییس کمیسیون سیما منظروفضای سبز شورای اسلامی شهربابل از فضا سازی و نهال کاری در ورودی موزیرج خبر داد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بابل :در حاشیه برگزاری جشنوار ملی گل وگیاه بابل #مهدی_کاشی_رئیس_کمیسون _سیما_منظر_فضای_سبز_شورای_اسلامی_شهر_بابل  گفت:
در ورودی موزیرج به منظور زیبایی وفضا سازی مناسب از درختچه  یاس هلندی  و در قسمت کندروها از درخت چنار ودر پیاده راه بنا به درخواست مکرر شهروندان درخت نارنج  کاشته می شود. 
وی همچنین از شهروندان عزیز بابلی درخواست کرد :در حفظ ونگهداری این گیاهان بخصوص نهال نارنج یاری گرشهرداری وسازمان سیما منظر وفضای سبز باشند تا بطور دائم شاهد چهره زیبا در ورودی شهر باشیم.