گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/مرمرفیروزپور ریاست کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهربابل: آموزش خود مراقبتی و بهداشت فردی پاکبانان فصلی یکبار انجام خواهد شد/
کد محتوا : 526
تعداد
2018-04-15 08:36:13
مرمرفیروزپور ریاست کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهربابل: آموزش خود مراقبتی و بهداشت فردی پاکبانان فصلی یکبار انجام خواهد شد

مرمرفیروزپور ریاست کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهربابل:

آموزش خود مراقبتی و بهداشت فردی  پاکبانان فصلی یکبار انجام خواهد شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بابل :اولین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر بابل در سال 97به ریاست مرمرفیروزپور وبا حضور اعضای این کمیسیون در سالن جلسات شورا برگزار شد.

مرمرفیروزپور ریاست کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهربابل:ضمن تقدیر وتشکر از زحمات شبانه روزی پاکبانان عزیز در ایام نوروز ،معاونت وحوزه خدمات شهری شهرداری و مدیریت پسماند  گفت:روزانه 3 تن زباله خشک در سطح شهر جمع آوری میشود که نیاز به مشارکت بیشتر شهروندان واقدامات فرهنگی  در این زمینه می باشد

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهربابل افزود:شهرداری تا پایان سال تعداد  20 کانکس را در 20 نقطه از شهر جهت جمع آوری زباله خشک نصب خواهد کرد.

فیروزپور با اشاره به در پیش رو بودن روز زمین پاک افزود:امیدواریم با برنامه های مختلف و متناسبی که در با همکاری سایر ادارات و نهادها در ارتباط با وضعیت زمین، حفاظت از داشته های ارزشمند و سرمایه های خدادادی داریم افکار عمومی را جهت نگهداشتن زمین پاک با مدیریت صحیح در پسماند و انجام تفکیک زباله وحفظ محیط زیست آگاه سازیم.

وی در پایان افزود: فصلی یکبار برنامه آموزشی تحت عنوان خود مراقبتی و بهداشت فردی برای پاکبانان عزیز جهت تامین سلامت این قشر زحمتکش خواهیم داشت.