گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/کمیسیون حمل ونقل بار ومسافر شورای اسلامی شهر بابل با افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی عمومی، بی سیم واتوبوس موافقت کرد./
کد محتوا : 528
تعداد
2018-04-17 08:45:28
کمیسیون حمل ونقل بار ومسافر شورای اسلامی شهر بابل با افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی عمومی، بی سیم واتوبوس موافقت کرد.

کمیسیون حمل ونقل بار ومسافر شورای اسلامی شهر بابل با افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی عمومی، بی سیم واتوبوس  موافقت کرد.


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بابل : نرخ کرایه‌های تاکسی عمومی، بی‌سیم  و  اتوبوس در کمیسیون حمل ونقل بار ومسافربه رأی گذاشته شد  وبا تغییرات جزیی افزایش یافت  تا با تصویب در صحن شورا  و تایید کمیته انطباق اجرایی شود.
فرامرز ابوالحسنی رییس کمیسیون حمل ونقل بار ومسافر شورای اسلامی شهر بابل با اشاره به اینکه طبق قانون اختیار افزایش نرخ کرایه بر عهده شورای شهر می باشد بیان داشت: نرخ پیشنهادی تاکسی و تاکسی بی سیم  و اتوبوس  در کمیسیون حمل ونقل شورای اسلامی  شهر بابل به رای گذاشته شد وبا  نظر مساعد اعضای کمیسیون  با تغییرات جزیی افزایش یافت.
رییس کمیسیون حمل ونقل بار و مسافر شورای اسلامی شهر بابل  افزود:با توجه به افزایش تورم و افزایش نرخ کرایه ها در اکثر شهرها ی ایران ، با افزایش متوسط  15  درصدی  و گرد رقم را برای نرخ کرایه تاکسی و تاکسی بی سیم  و اتوبوس  در  نظر گرفته ایم.                                                                                                                                  
ابوالحسنی با بیان اینکه امروزه  جامعه  به سمت تکنولوژی وبه روز شدن  پیش می رود گفت:در خصوص خدمت رسانی به شهروندان در زمینه حمل ونقل مانیز باید همراه وهمگام با تکنولوژی باشیم  اما برخی راننده ها در نصب دستگاه کارتخوان مقاومت می نمایند که سازمان حمل ونقل باید رانندگان را مجاب به استفاده از این دستگاه نماید تا بر این اساس  کیفیت خدمات‌دهی تاکسی‌ها افزایش یابد.