گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/نهمین جلسه شورای اسلامی شهربابل در سال 97 برگزارشد./
کد محتوا : 539
تعداد
2018-05-17 09:01:55
نهمین جلسه شورای اسلامی شهربابل در سال 97 برگزارشد.

نهمین جلسه شورای اسلامی شهربابل در سال 97 برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بابل نهمین جلسه اصلی شورای اسلامی شهر بابل در سال 97 به ریاست مهندس ملایی و حضور اعضا با بررسی نامه های وارده برگزار شد