گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/آخرین وضعیت برج موزه تاریخ بابل بررسی شد/
کد محتوا : 542
تعداد
2018-05-17 09:33:49
آخرین وضعیت برج موزه تاریخ بابل بررسی شد

آخرین وضعیت برج موزه تاریخ بابل بررسی شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهربابل :نشست اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر بابل با حضور ریاست شورای شهر، ریاست اداره میراث شهرستان ، مدیریت فرهنگی و معاونت خدمات شهری شهرداری بابل برگزارشد

 وآخرین وضعیت برج موزه تاریخ بابل و روند اجرایی تأسیس موزه پزشکی در سردر کاخ شاهپور (میدان دانشگاه)-امکان تملک یک حانه میراثی شاخص در بابل جهت احیا و بهره برداری
-برنامه های مدیریت فرهنگی شهرداری در ماه مبارک رمضان-درخواست های وارده جهت نامگذاری معابر و میادین مورد بررسی قرار گرفت.