گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/مهدی پورچالی ساماندهی و رفع مزاحمت ها در یکشنبه بازار اولویت واحد سپند شهرداری/
کد محتوا : 705
تعداد
2019-02-23 04:57:10
مهدی پورچالی ساماندهی و رفع مزاحمت ها در یکشنبه بازار اولویت واحد سپند شهرداری

مهدی پورچالی

ساماندهی و رفع مزاحمت ها در یکشنبه بازار اولویت واحد سپند شهرداری

به گزارش  روابط عمومی  شورای اسلامی شهر بابل در پی اعتراضات اهالی مجاور یکشنبه بازار مبنی بر مزاحمت هاو عدم دسترسی به خیابان  مهدی پورچالی  عضو شورای اسلامی شهر بابل بازدیدی از محل یکشنبه بازار بعمل آورد .

در این بازدید  پورچالی ضمن تاکید بر ساماندهی و رفع مزاحمت برای اهالی این منطقه توسط واحد سپند بیان داشت:تدابیر لازم جهت کوچک کردن بازار و بازگرداندن ان به حالت اولیه در اسرع وقت اقدام شود.

نباید شهرداری اجازه توسعه بی ضابطه به این بازار را می داد.

بازارهای  هفتگی  برای خدمت به مردم مناطق مختلف است لذا نباید مزاحمت برای مردم ایجاد کند

شهرداری باید هم منافع #دستفروشان و هم منافع ساکنین اطراف یکشنبه بازار را در نظر بگیرید

قابل توجیه نیست نزدیک به 40 درصد دستفروشان  غیر بومی  می باشد