گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/با پیشنهاد سازمان ارامستانها و تصویب شورای اسلامی شهر بابل: قیمت آماده سازی هر واحد قبر عادی در سال ۹۸ یکصد هزار تومان افزایش یافت./
کد محتوا : 709
تعداد
2019-02-23 06:22:17
با پیشنهاد سازمان ارامستانها و تصویب شورای اسلامی شهر بابل: قیمت آماده سازی هر واحد قبر عادی در سال ۹۸ یکصد هزار تومان افزایش یافت.

با پیشنهاد سازمان ارامستانها و تصویب شورای اسلامی شهر بابل:

قیمت آماده سازی هر واحد قبر عادی در سال ۹۸ یکصد هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بابل قیمت آماده سازی  هر واحدقبر عادی در سال ۹۸ در  آرامستانهای تحت پوشش سازمان آرامستانهای شهرداری بابل  صد هزار تومان افزایش یافت.

بهای آماده سازی قبور از ۵۸۰ هزارتومان به ۶۸۰ هزارتومان افزایش یافته است

جهت تکریم خانواده محترم شهدا ، جانبازان ،آزادگان و رزمندگان برابر قانون   تخفیف های قانونی اعمال می گردد.

همچنین خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)و بهزیستی مشمول تخفیف های متعلقه می شوند.