گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/‍ تاکیدات دوعضو شورای اسلامی شهربابل در خصوص فضای سبز شهری/
کد محتوا : 712
تعداد
2019-02-23 06:48:38
‍ تاکیدات دوعضو شورای اسلامی شهربابل در خصوص فضای سبز شهری

‍ تاکیدات دوعضو شورای اسلامی شهربابل در خصوص فضای سبز شهری

سازمان فضای سبز شهرداری در مسیر جلب رضایت شهروندان

در حاشیه جلسه هماهنگي ششمین نمایشگاه ملی گل وگياه بابل با حضور  مهندس  احمدزاده عالمی و خانم فيروزپور اعضاي شوراي اسلامي شهر،مهندس كياني سرپرست شهرداري بابل و معاونين و مديران شهرداري برگزار شد  مرمرفيروزپور و مهندس احمدزاده عالمی با تشکر از زحمات سازمان فضای سبز در این فصل از سال بیان داشتند:

اين روزها سازمان فضاي سبز شهرداري بابل بسيار پر تلاش و منسجم درحال فعاليت مي باشد و در مسیر جلب رضایت شهروندان فعالیت می کند  كه جا دارد از مديريت و مجموعه فضاي سبز شهرداري قدرداني نماييم.

با توجه به اينكه گل كاري هاي سطح شهر آغاز شده و شهرداري در حال زيباسازي شهر مي باشد، آماده سازي فضاي جشنواره كار را براي شهرداري كمي سخت نموده ولي روند كار بخوبي پيش رفته و پيش بيني ميشود، سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهرداري بابل با اين روندي كه در پيش گرفته ، بخوبي رضايت شهروندان را جلب خواهد نمود.

كار شهرداري و عوامل اجرايي جشنواره قابل تحسين مي باشد. شور و شعف خوبي در ميان عوامل اجرايي ايجاد شده و اميدواريم شهروندان از اين فضاي دلنشين لذت ببرند.