گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/با صدور حكمي از سوي وزير كشور "حكيم" رسما شهرداربابل شد/
کد محتوا : 724
تعداد
2019-03-12 11:13:13
با صدور حكمي از سوي وزير كشور "حكيم" رسما شهرداربابل شد

با صدور حكمي از سوي وزير كشور "حكيم"  رسما شهرداربابل شد

به گزارش  روابط عمومي شورای اسلامی شهر  بابل، عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور بر اساس پيشنهاد شوراي اسلامي شهر بابل، حكم سيد مجتبي حكيم را بعنوان شهردار بابل صادر و ابلاغ نمود.