گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/پيام قدرداني مهندس مقيمي رئيس كميسيون عمراني شوراي اسلامي شهر از تلاش شبانه روزي مديريت شهري/
کد محتوا : 725
تعداد
2019-03-12 11:16:56
پيام قدرداني مهندس مقيمي رئيس كميسيون عمراني شوراي اسلامي شهر از تلاش شبانه روزي مديريت شهري

پيام قدرداني مهندس مقيمي رئيس كميسيون عمراني شوراي اسلامي شهر از تلاش شبانه روزي مديريت شهري

به گزارش  روابط عمومی شورای اسلامی شهر  بابل، مهندس مقيمي رئيس شوراي اسلامي شهرستان بابل و رئيس كميسون عمراني شوراي اسلامي از زحمات و پشتکار مهندس كياني سرپرست شهرداري بابل ، مهندس يوسفي معاون عمراني شهرداري، پرسنل عمراني

و فضاي سبز ، پيمانكار و كليه عواملي كه در سرعت بخشيدن به پروژه امام رضا (ع) مشغول خدمت گذاري مي باشند و با تلاش شبانه روزي خود به روند عمليات سرعت بخشيدند،  تقدير مي نمايم .

وي افزود:همچنين از شهروندان عزيز و بخصوص ساكنين منطقه امام رضا (ع) و كسبه محترم بخاطر صبر و شكيبايي  كه در زمان اجراي پروژه داشتند تشكر مي نمايم و  از مشكل  ترافیکی که بخاطر آسفالت بلوار امام رضا(ع) ايجاد شد ، عذر خواهي مي نمايم و اميدوارم با

اتمام اين پروژه ما شاهد رضايت خاطر شهروندان عزيز باشيم. هدف شوراي اسلامي شهر و شهرداري تنها و تنها خدمت به شهروندان محترم مي باشد و قطعا هيچ پروژه ايي  بدون همراهي و همدلي شما شهروندان عزيز به ثمر نخواهد رسيد. 

 مهندس مقيمي  در پايان گفت: از خداوند متعال طول عمر با برکت توأم با سلامتی برای  همه خدمتگذاران و مسئولین و پرسنل زحمت كش مسالت دارم.