گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/غفار آری : شهرداری بابل از اعتبارات دولتی محروم است./
کد محتوا : 730
تعداد
2019-04-11 05:46:56
غفار آری : شهرداری بابل از اعتبارات دولتی محروم است.

غفار آری : شهرداری بابل از اعتبارات دولتی محروم است.

به گزارش  روابط عمومی شورای اسلامی شهر بابل :غفار آری در اولين جلسه اصلي شورا در سال 98 ر خصوص عدم تامین اعتبار دولتی برای شهرداری بابل بیان داشتند: بر خلاف  برخی شهرداری ها در کشور که از اعتبارات دولتی برخوردارند، شهرداری بابل از اعتبارات دولتی محروم است.

وي انجام و برگزاری جشنواره ها نظیر جشنواره وارش را  دارای متولی مشخص دانست و گفت : نمایندگان و فرماندار باید متولیان و مسئولین دیگر ادارات را مجاب نمایند تا وظایف ذاتی خود را انجام دهند.شهرداری بابل با توجه به اعتبارات محدود ،می تواند در حوزه وظایف ذاتی خود عمل نماید.

 آری  افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم در شورا باید بتوانیم به نحواحسن به وظایف ذاتی خود که انجام پروژه هایی که در راستای عمران و ابادی  شهراست به درستی نظارت نماییم.