گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/مهندس جواد بیژنی شهرداری در انجام پروژه ها به مناسب سازی معابر تردد معلولین و سالمندان توجه نماید./
کد محتوا : 734
تعداد
2019-04-13 06:04:33
مهندس جواد بیژنی شهرداری در انجام پروژه ها به مناسب سازی معابر تردد معلولین و سالمندان توجه نماید.

مهندس جواد بیژنی

شهرداری در انجام پروژه ها به مناسب سازی معابر تردد معلولین و سالمندان توجه نماید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بابل :مهندس جواد بیژنی  بیان داشت:با توجه به اینکه مطابق ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین ، شهرداری ها ملزم به رعایت ضوابط مربوط به مناسب سازی معابر و فضاهای شهری می باشند و نظر به گزارش های مردمی  و بازدید محلی اخیر از برخی پروژه های در دست اجرای شهرداری نظیر بلوار امام رضا (ع) متاسفانه مشاهده شد که تاکنون این ضوابط اجرا نشده است.شایسته است قبل از اتمام این پروژه اقدامی فوری جهت مناسب سازی این معابر برای تردد معلولین و سالمندان صورت پذیرد.