گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/ملاقات عمومی اعضای‌شورای اسلامی شهر بابل با شهروندان محترم /
صلی‌الله علیک یا ابا عبدالله (ع)

صلی‌الله علیک یا ابا عبدالله (ع)

مرمر فیروزپور:یکی ازمعضلات امروز حوزه شهرسازی تفکیک های زمین های محدوده شهر بصورت غیرقانونی است

مرمر فیروزپور:یکی ازمعضلات امروز حوزه شهرسازی تفکیک های زمین های محدوده شهر بصورت غیرقانونی است

رئیس کمیسیون طرح ریزی شهری شورای اسلامی شهر بابل:تدوین ، ارائه و اجرای طرح جامع شهری امری لازم و ضروری است.

رئیس کمیسیون طرح ریزی شهری شورای اسلامی شهر بابل:تدوین ، ارائه و اجرای طرح جامع شهری امری لازم و ضروری است.

غفارآری: پس از اصلاح قسمت رانشی اول جاده انجیلیسی توسط شهرداری بابل،با پیگیری‌های انجام شده قسمت دوم رانشی این جاده توسط اداره راهداری شهرستان ترمیم و اصلاح خواهد شد.

غفارآری: پس از اصلاح قسمت رانشی اول جاده انجیلیسی توسط شهرداری بابل،با پیگیری‌های انجام شده قسمت دوم رانشی این جاده توسط اداره راهداری شهرستان ترمیم و اصلاح خواهد شد.

مهندس جواد بیژنی : هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و تامین منافع مردم شهر وجود ندارد .

مهندس جواد بیژنی : هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و تامین منافع مردم شهر وجود ندارد .

مهدی پورچالی : احیا و راه اندازی نواحی در شهرداری مناطق در افزایش درآمد شهرداری تاثیرگذار خواهد بود.

مهدی پورچالی : احیا و راه اندازی نواحی در شهرداری مناطق در افزایش درآمد شهرداری تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل:اربعین یک حماسه و همایش بین المللی جهان شیعه است.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل:اربعین یک حماسه و همایش بین المللی جهان شیعه است.

پیام رئیس و اعضای شورای اسلامی شهربابل‌به مناسبت ۱۳ مهر ماه روزنیروی انتظامی

پیام رئیس و اعضای شورای اسلامی شهربابل‌به مناسبت ۱۳ مهر ماه روزنیروی انتظامی

نطق پبش از دستور اعنطق پبش از دستور اعضای شورای اسلامی شهر بابل در سی و هشتمین جلسه اصلی شورا

نطق پبش از دستور اعنطق پبش از دستور اعضای شورای اسلامی شهر بابل در سی و هشتمین جلسه اصلی شورا

در سه شنبه های مردمی این هفته اعضای شورای اسلامی شهر بابل با شهروندان شریف بابلی از نزدیک و چهره به چهره دیدار نمودند

در سه شنبه های مردمی این هفته اعضای شورای اسلامی شهر بابل با شهروندان شریف بابلی از نزدیک و چهره به چهره دیدار نمودند

کد محتوا : 799
تعداد
2019-07-03 07:14:35
ملاقات عمومی اعضای‌شورای اسلامی شهر بابل با شهروندان محترم


ملاقات عمومی اعضای‌شورای اسلامی شهر بابل با شهروندان محترم 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بابل : برنامه ملاقات عمومی اعضای شورای اسلامی شهر بابل با حضور فرامرز ابوالحسنی رئیس و غفارآری ، 
مهندس حسن احمدزاده عالمی سیدمقیم مقیمی ، مهندس جواد بیژنی و مهدی پورچالی  اعضای شورای اسلامی شهر بابل سه شنبه این هفته با حضور پرشور همشهریان در ساختمان پارلمان شهری برگزار گردید.

اعضای شورای اسلامی شهر بابل ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات شهروندان ، اظهار داشتند : ملاقات عمومی به عنوان فرصتی است که مردم با منتخبین خود به صورت رو در رو و  چهره به چهره ارتباط داشته و به بیان مشکلات خود می پردازند ، ما نیز در جهت حل مشکلات و ارائه راهکار در چارچوب قوانین تلاش خواهیم کرد .

 شایان ذکر است برنامه ملاقات عمومی مهندس رضاشافعیان نائب رئیس و مهندس جعفرواثقی عضو شورای اسلامی شهر بابل با شهروندان گرامی پنجشنبه هر هفته در محل ساختمان شورا برگزار می گردد.