گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/بازدید و حضور فرامرزابوالحسنی رئیس شورای اسلامی شهر بابل به همراه مهندس نیازی‌فر سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل در محل برگزاری کارگاه آموزشی کاهش و کنترل استرس و اضطراب برای پرسنل سازمان آتش نشانی/
صلی‌الله علیک یا ابا عبدالله (ع)

صلی‌الله علیک یا ابا عبدالله (ع)

مرمر فیروزپور:یکی ازمعضلات امروز حوزه شهرسازی تفکیک های زمین های محدوده شهر بصورت غیرقانونی است

مرمر فیروزپور:یکی ازمعضلات امروز حوزه شهرسازی تفکیک های زمین های محدوده شهر بصورت غیرقانونی است

رئیس کمیسیون طرح ریزی شهری شورای اسلامی شهر بابل:تدوین ، ارائه و اجرای طرح جامع شهری امری لازم و ضروری است.

رئیس کمیسیون طرح ریزی شهری شورای اسلامی شهر بابل:تدوین ، ارائه و اجرای طرح جامع شهری امری لازم و ضروری است.

غفارآری: پس از اصلاح قسمت رانشی اول جاده انجیلیسی توسط شهرداری بابل،با پیگیری‌های انجام شده قسمت دوم رانشی این جاده توسط اداره راهداری شهرستان ترمیم و اصلاح خواهد شد.

غفارآری: پس از اصلاح قسمت رانشی اول جاده انجیلیسی توسط شهرداری بابل،با پیگیری‌های انجام شده قسمت دوم رانشی این جاده توسط اداره راهداری شهرستان ترمیم و اصلاح خواهد شد.

مهندس جواد بیژنی : هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و تامین منافع مردم شهر وجود ندارد .

مهندس جواد بیژنی : هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و تامین منافع مردم شهر وجود ندارد .

مهدی پورچالی : احیا و راه اندازی نواحی در شهرداری مناطق در افزایش درآمد شهرداری تاثیرگذار خواهد بود.

مهدی پورچالی : احیا و راه اندازی نواحی در شهرداری مناطق در افزایش درآمد شهرداری تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل:اربعین یک حماسه و همایش بین المللی جهان شیعه است.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل:اربعین یک حماسه و همایش بین المللی جهان شیعه است.

پیام رئیس و اعضای شورای اسلامی شهربابل‌به مناسبت ۱۳ مهر ماه روزنیروی انتظامی

پیام رئیس و اعضای شورای اسلامی شهربابل‌به مناسبت ۱۳ مهر ماه روزنیروی انتظامی

نطق پبش از دستور اعنطق پبش از دستور اعضای شورای اسلامی شهر بابل در سی و هشتمین جلسه اصلی شورا

نطق پبش از دستور اعنطق پبش از دستور اعضای شورای اسلامی شهر بابل در سی و هشتمین جلسه اصلی شورا

در سه شنبه های مردمی این هفته اعضای شورای اسلامی شهر بابل با شهروندان شریف بابلی از نزدیک و چهره به چهره دیدار نمودند

در سه شنبه های مردمی این هفته اعضای شورای اسلامی شهر بابل با شهروندان شریف بابلی از نزدیک و چهره به چهره دیدار نمودند

کد محتوا : 800
تعداد
2019-07-03 07:21:51
بازدید و حضور فرامرزابوالحسنی رئیس شورای اسلامی شهر بابل به همراه مهندس نیازی‌فر سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل در محل برگزاری کارگاه آموزشی کاهش و کنترل استرس و اضطراب برای پرسنل سازمان آتش نشانی


 

بازدید و حضور فرامرزابوالحسنی رئیس شورای اسلامی شهر بابل به همراه مهندس نیازی‌فر سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل در محل برگزاری کارگاه آموزشی کاهش و کنترل استرس و اضطراب برای پرسنل سازمان آتش نشانی
 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل ، در راستای ارتقای توان علمی ، عملیاتی و همچنین بالابردن روحیه و انگیزه ی کاری اقدام به برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی در زمینه های مختلف می نماید.

سالن همایشهای شورای اسلامی شهر بابل