گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/به مناسبت ۲۵ تیر ماه روز تامین اجتماعی دیدار مهدی پورچالی عضو شورای اسلامی شهر بابل و رئیس انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان به همراه نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی شهرستان با روسای شعب بیمه تامین اجتماعی/
کد محتوا : 818
تعداد
2019-07-17 05:49:23
به مناسبت ۲۵ تیر ماه روز تامین اجتماعی دیدار مهدی پورچالی عضو شورای اسلامی شهر بابل و رئیس انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان به همراه نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی شهرستان با روسای شعب بیمه تامین اجتماعی


به مناسبت ۲۵ تیر ماه روز  تامین اجتماعی  دیدار  مهدی پورچالی عضو شورای اسلامی شهر بابل و رئیس انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان به همراه نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی شهرستان با روسای شعب بیمه تامین اجتماعی
 
 پورچالی  ضمن تبریک روز تامین اجتماعی اظهار داشت : همکاری و تعامل مجموعه ادارات تامین اجتماعی شهرستان با جامعه  کارگری و  کارفرمایان شایسته تقدیر بوده و قطعا با توجه به شرایط اقتصادی جامعه این حمایتها نقش بسزایی در رونق کار و تولید خواهد داشت.