گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/عضو شورای اسلامی شهر بابل : دستگاههای ذیربط با عوامل آلودگی هوا ناشی از آتش زدن کاه و کلش برخورد نمایند./
کد محتوا : 830
تعداد
2019-07-29 05:42:36
عضو شورای اسلامی شهر بابل : دستگاههای ذیربط با عوامل آلودگی هوا ناشی از آتش زدن کاه و کلش برخورد نمایند.


عضو شورای اسلامی شهر بابل :

  دستگاههای ذیربط با عوامل آلودگی هوا ناشی از آتش زدن   کاه و کلش برخورد نمایند.

 

 به گزارش  روابط عمومی شورای اسلامی شهر بابل مهندس  جوادبیژنی در نطق پیش از دستور بیست هفتمین جلسه اصلی شورا ضمن بیان این مطلب افزود : 

  همه ساله همزمان با فصل برداشت برنج برخی کشاورزان جهت انجام کشتدوم اقدام به آتش زدن کاه و کلش در زمینهای کشاورزی می نمایند این موضوع سبب آلودگی شدید هوا شده و  تنفس را برای شهروندان علی الخصوص  سالمندان و  کودکان دشوار می نماید لذا با توجه با اینکه این موضوع  بر اساس آیین نامه اجرایی  قانون پسماند و  قانون هوای پاک مصوب مجلس  جرم محسوب می شود انتظار می رود مسئولین دستگاههای ذیربط با متخلفین برخورد نمایند.