گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/رئیس کمیسیون فضای سبز و زیباسازی : بستر مناسب جهت تامین گل و گیاه مورد نیاز سطح شهر در نهالستان شهرداری فراهم است ./
کد محتوا : 833
تعداد
2019-07-31 04:05:49
رئیس کمیسیون فضای سبز و زیباسازی : بستر مناسب جهت تامین گل و گیاه مورد نیاز سطح شهر در نهالستان شهرداری فراهم است .


رئیس کمیسیون فضای سبز و زیباسازی  : بستر مناسب جهت تامین گل و گیاه مورد نیاز سطح شهر در  نهالستان شهرداری فراهم است .

 به گزارش  روابط عمومی شورای اسلامی شهر بابل مهندس  احمدزاده عالمی در بیست وهشتمین جلسه رسمی شورا با بیان این مطلب اظهار داشت : کارهای بسیار خوبی در نهالستان شهرداری انجام شده و با برنامه ریزی صورت گرفته در راستای خودکفایی در زمینه تولید انواع گیاهان ،   فضای پروش گل و گیاهان زینتی برای استفاده فضاهای سبز شهری در نهالستان  آماده شده است ، که با بهره برداری از  آن  بخش اعظمی از گل و گیاه مورد نیاز شهرداری که همه ساله با مبالغ بسیار زیادی خریداری می شد  تامین و  در این بخش  صرفه_جویی قابل توجهی  صورت می گیرد . تحقق کامل این امر مستلزم تامین اعتبارات لازم جهت خریداری انواع  بذر ،  کود و  سم مورد نیاز می باشد . 

شهرداری بایستی با نگاه ویژه به این بخش،  در خصوص تامین و تحقق بودجه های مصوب سازمان سیما و منظر اقدام تا با اجرای پروژه های فضای سبز شهری محیطی شاد و با نشاط برای شهروندان فراهم بیاوریم .