گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ اخبار/ اضافه کار پرسنل شهرداری پس از بررسی عملکرد ایشان به زودی پرداخت می گردد./
صلی‌الله علیک یا ابا عبدالله (ع)

صلی‌الله علیک یا ابا عبدالله (ع)

مرمر فیروزپور:یکی ازمعضلات امروز حوزه شهرسازی تفکیک های زمین های محدوده شهر بصورت غیرقانونی است

مرمر فیروزپور:یکی ازمعضلات امروز حوزه شهرسازی تفکیک های زمین های محدوده شهر بصورت غیرقانونی است

رئیس کمیسیون طرح ریزی شهری شورای اسلامی شهر بابل:تدوین ، ارائه و اجرای طرح جامع شهری امری لازم و ضروری است.

رئیس کمیسیون طرح ریزی شهری شورای اسلامی شهر بابل:تدوین ، ارائه و اجرای طرح جامع شهری امری لازم و ضروری است.

غفارآری: پس از اصلاح قسمت رانشی اول جاده انجیلیسی توسط شهرداری بابل،با پیگیری‌های انجام شده قسمت دوم رانشی این جاده توسط اداره راهداری شهرستان ترمیم و اصلاح خواهد شد.

غفارآری: پس از اصلاح قسمت رانشی اول جاده انجیلیسی توسط شهرداری بابل،با پیگیری‌های انجام شده قسمت دوم رانشی این جاده توسط اداره راهداری شهرستان ترمیم و اصلاح خواهد شد.

مهندس جواد بیژنی : هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و تامین منافع مردم شهر وجود ندارد .

مهندس جواد بیژنی : هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و تامین منافع مردم شهر وجود ندارد .

مهدی پورچالی : احیا و راه اندازی نواحی در شهرداری مناطق در افزایش درآمد شهرداری تاثیرگذار خواهد بود.

مهدی پورچالی : احیا و راه اندازی نواحی در شهرداری مناطق در افزایش درآمد شهرداری تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل:اربعین یک حماسه و همایش بین المللی جهان شیعه است.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل:اربعین یک حماسه و همایش بین المللی جهان شیعه است.

پیام رئیس و اعضای شورای اسلامی شهربابل‌به مناسبت ۱۳ مهر ماه روزنیروی انتظامی

پیام رئیس و اعضای شورای اسلامی شهربابل‌به مناسبت ۱۳ مهر ماه روزنیروی انتظامی

نطق پبش از دستور اعنطق پبش از دستور اعضای شورای اسلامی شهر بابل در سی و هشتمین جلسه اصلی شورا

نطق پبش از دستور اعنطق پبش از دستور اعضای شورای اسلامی شهر بابل در سی و هشتمین جلسه اصلی شورا

در سه شنبه های مردمی این هفته اعضای شورای اسلامی شهر بابل با شهروندان شریف بابلی از نزدیک و چهره به چهره دیدار نمودند

در سه شنبه های مردمی این هفته اعضای شورای اسلامی شهر بابل با شهروندان شریف بابلی از نزدیک و چهره به چهره دیدار نمودند

کد محتوا : 863
تعداد
2019-08-28 04:03:21
اضافه کار پرسنل شهرداری پس از بررسی عملکرد ایشان به زودی پرداخت می گردد.

 

  اضافه کار پرسنل شهرداری پس از بررسی عملکرد ایشان به زودی پرداخت می گردد.
 
 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بابل،  مهدی پورچالی عضو شورای اسلامی شهر بابل با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به بررسی‌های انجام شده لیست عملکرد ارسالی از سوی مدیران و مسئولین واحدها در شهرداری و سازمانهای تابعه مبتنی بر عملکرد واقعی همکاران نبوده لذا منجر به بروز ناهماهنگی هایی در پرداخت اضافه کار پرسنل گردید پس از مذاکرات انجام شده ضمن تشکر از سید مجتبی حکیم شهردار و مهندس  دابوئیان، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی شهرداری که در این خصوص دغدغه داشته اند مقرر گردید  لیست اصلاحی عملکرد پرسنل مجدداً ارسال و بررسی های بعدی انجام و حقوق و مزایای قانونی پرسنل بر اساس عملکرد واقعی شان پرداخت گردد. 
 لذا ضمن تشکر از توجه شهردار محترم و معاونت ایشان که با وجود مشکلات فراوان مالی در پرداخت به موقع حقوق کارکنان تلاش دارند امیدواریم تا با پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران و پرسنل شهرداری ضمن افزایش بهره وری شاهد ارائه خدمات مطلوب به شهروندان باشیم.