گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ صفحات/تماس با ما/
کد محتوا : 309
تعداد
تماس با ما

تماس با شورای اسلامی شهر بابل

  • آدرس: بابل چهارراه گنجینه- ساختمان شورای اسلامی شهر بابل
  • تلفن:  ۸۴-۸۵-۸۶-۳۲۲۲۵۰۷۶-۰۱۱
  • کدپستی:4713666511
  • ایمیل :babolshora@gmail.com
  • تلگرام : parlemanebabol@