گزیــــده اخبــــار
صفحه اصلی/ صفحات/روابط عمومی/
کد محتوا : 324
تعداد
روابط عمومی

مسئول روابط عمومی

سید مجتبی اسماعیل نژاد گنجی مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهربابل

 
 

سید مجتبی اسماعیل نژاد گنجی  مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهربابل


تاریخ استخدام : 1385شهرداری بابل


مدرک تحصیلی : مهندسی کامپیوتر -فن آوری  اطلاعات
 
سوابق:
کارشناس روابط عمومی  و مسئول رایانه و سیستمهای داخلی  شورا